Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Handels- en ondernemingsrecht

Als ondernemer heeft u te maken met het ondernemingsrecht. Bijvoorbeeld op het gebied van contracten, agentuur en distributie, joint ventures, geschillen tussen aandeelhouders, intentieverklaringen, fusies en overnames. Maar ook incasso's en algemene voorwaarden. Wij beperken ons niet tot de juridische analyse. Wij onderhandelen en indien nodig procederen wij. In feite begeleiden wij ondernemers en ondernemingen van oprichting, groei, koop en verkoop, tot en met de beëindiging van het bedrijf. Ons team ondersteunt omvangrijke transacties in alle bedrijfssectoren. Wij adviseren over alle soorten nationale en internationale deals. Maar ook over corporate governance.

Onze diensten

Onze diensten omvatten:
- fusies en overnames;
- private equity;
- financiering;
- procespraktijk.

Ons kantoor is in Amsterdam gevestigd, maar wij werken nauw samen met uitstekende advocatenkantoren over de hele wereld. Zo zorgen wij ervoor dat iedere grensoverschrijdende kwestie op de beste manier wordt aangepakt.

Procederen bij de Ondernemingskamer
Bepaalde ondernemingsrechtelijke geschillen worden uitsluitend behandeld door de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer is een bijzondere Kamer van het Gerechtshof Amsterdam. Veel voorkomende procedures die worden behandeld door de Ondernemingskamer zijn bijvoorbeeld de enquêteprocedure en de uitkoopprocedure. Bijstand in dergelijke zaken vereist grondige kennis van het ondernemingsrecht en de gang van zaken binnen ondernemingen. Wieringa Advocaten beschikt over deze kennis en heeft ruime ervaring in procederen voor de Ondernemingskamer.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten