Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving

Wettelijke normen moeten worden nageleefd: zonder naleving zijn regels slechts een lege huls. De overheid kan op grond van het handhavingsrecht de naleving afdwingen van bijvoorbeeld regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, milieurecht en de openbare orde. Toezicht op de naleving gaat aan handhavend optreden vooraf.

Key contact

Handhavingsrecht

Op grond van de beginselplicht tot handhaving moet de overheid als sprake is van een overtreding van een wettelijke norm in de regel handhavend optreden. Dit vanwege het algemeen belang dat gediend is met handhaving. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag de overheid weigeren handhavend op te treden. Handhaving kan ambtshalve of op basis van een handhavingsverzoek plaatsvinden.

Als de overheid het vermoeden heeft dat regelgeving wordt overtreden, zal zij eerst moeten onderzoeken of dit vermoeden terecht is. Meestal schakelt zij daarvoor een van haar toezichthouders in. Als de toezichthouder de overtreding constateert, wordt dit vastgelegd in een rapport van bevindingen. Dit rapport dient als bewijs voor het handhavend optreden van de overheid.

Handhavend optreden door de overheid kan door middel van de volgende instrumenten:

  1. Last onder bestuursdwang: de bevoegdheid van de overheid om de overtreding ongedaan te maken en de kosten op de overtreder ter verhalen;
  2. Last onder dwangsom: de verplichting tot betaling van een bedrag aan de overheid als de overtreding niet (tijdig) ongedaan wordt gemaakt.
  3. Bestuurlijke boete: de overheid legt een boete op. Herstel van de overtreding doet niet af aan de verplichting om de boete te betalen.

Voorafgaand aan deze sancties zal de overheid haar voornemen tot handhavend optreden in beginsel moeten aankondigen in een vooraankondigingsbrief. De vermeende overtreder krijgt vervolgens een bepaalde termijn om zijn zienswijze op het voornemen kenbaar te maken. Tegen het handhavend optreden staat rechtsbescherming open. Het handhavingsrecht biedt de algemene kaders voor het afdwingen van de naleving van regels op veel verschillende rechtsgebieden, zoals het omgevingsrecht en de APV. Elke handhavingsdiscipline vraagt om eigen aanpak.

Openbare-orderecht

Binnen de gemeente is de burgemeester belast met de handhaving van de openbare orde. Zo is de burgemeester bevoegd overtredingen van wettelijke voorschriften te beletten of te beëindigen. De regels en bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde staan verspreid in onder andere de Gemeentewet, de Opiumwet en de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Ook is de burgemeester bevoegd om in het kader van de openbare orde op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te handhaven.

Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Maak kennis met onze advocaten Toezicht en handhaving

Key contact(s)

Recente blogs over Toezicht en handhaving

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief