icon

Nieuwe regels Huisvestingsverordening 2020 per januari 2023

De Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 (Huisvestingsverordening 2020) zal per 1 januari 2023 weer gewijzigd worden. De wijzigingsvoorstellen hiervoor staan open voor inspraak (van 20 juni t/m 31 juli 2022). Een aantal wijzigingen worden in deze blog besproken.

Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 per 1 januari 2023 geldig in Weesp

Een van de wijzigingen betreft dat de Huisvestingsverordening 2020 met ingang van 1 januari 2023 ook zal gelden in Weesp. Dit komt door de fusie tussen Amsterdam en Weesp vanaf 24 maart 2022. Dit zal vanzelfsprekend voor verschillende onderwerpen aangaande huisvesting in Weesp gevolgen hebben. Een aantal hiervan wordt hieronder besproken.

Te denken valt aan woningzoekenden in Weesp, maar ook de kamer- en B&B-verhuur aldaar. Ook zal het invloed hebben op de regels voor vorming, samenvoeging en onttrekking van woningen. Alle in Amsterdam geldende regels op deze onderwerpen zullen ook voor Weesp gaan gelden. Over deze regels schreven wij eerder meerdere blogs, zo o.a. over B&B-verhuur, vakantieverhuur (incidentele toeristische verhuur van de gehele woning) en woningdelen (kamerverhuur).

Voor B&B-verhuur zal een overgangsregeling gelden voor B&B’s in Weesp niet van toepassing is op B&B-houders van voor 1 januari 2023. Deze kunnen zich tot 1 januari 2023 melden bij de gemeente om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling en krijgen dan een B&B-vergunning, zonder dat het quotum daarbij in de weg staat. Voor vakantieverhuur zal geen overgangsregeling gelden en zullen dus alle vakantieverhuurders per 1 januari 2023 een vergunning hiervoor moeten aanvragen (en aan alle overige voorwaarden voor vakantieverhuur voldoen).

Vanaf 1 januari 2023 is voor kamerverhuur (verhuur aan meer dan twee personen) in Weesp ook een omzettingsvergunning nodig op grond van de Huisvestingsverordening Amsterdam. Vanaf dan ook de wijk- en pandquota voor kamerverhuur in Weesp. Om het aantal vergunde kamerverhuursituaties voor de quota bij te kunnen houden, wordt voor vergunningen die tot 1 januari 2023 zijn verleend een kamerverhuurvergunning vanuit de Huisvestingsverordening 2020 verstrekt.

Quota voor kamerverhuur en B&B


Een andere wijziging betreft de aanpassing van de quota voor kamerverhuur en B&B-verhuur. Dit wordt met name gedaan naar aanleiding van de samenvoeging met Weesp en de daaruit voortvloeiende nieuwe wijkindeling. In plaats van 99 wijken zal er na de samenvoeging met Weesp namelijk sprake zijn van 110 wijken. De vier wijken van Weesp zijn er bij gekomen sinds de fusie, en daar komt bij dat een aantal grotere Amsterdamse wijken gesplitst. Omdat de quota voor B&B- en kamerverhuur-vergunningen per wijk gelden, moeten vanwege deze nieuwe wijkindeling voor sommige wijken nieuwe quota worden vastgesteld.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe regels Huisvestingsverordening 2020 per januari 2023

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief