Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht

De tijd dat overheidsinstanties vrijelijk konden inkopen is al lang voorbij. Onze gespecialiseerde advocaten adviseren en procederen over de meest uiteenlopende aspecten en vraagstukken op het gebied van Europees en nationaal aanbestedingsrecht.
Een aanbestedingsprocedure is een inkoopproces. De aanbestedende dienst (vaak een overheidsorgaan) definieert zijn behoefte, waarna marktpartijen worden uitgenodigd een passend aanbod te doen. Door het organiseren van een aanbesteding wordt concurrentie tussen de verschillende inschrijvers gegenereerd, waarna de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding of de laagste prijs de opdracht mag uitvoeren. Het aanbestedingsrecht is erop gericht overheidsgeld efficiënt en transparant te besteden, en iedere onderneming een gelijke kans te geven op het verkrijgen van een overheidsopdracht.

Key contacts

Aanbestedingsplicht

Van origine is het aanbestedingsrecht van toepassing op ‘aanbestedende diensten’ die een opdracht boven de toepasselijke drempelwaarde in de markt willen zetten. Onder aanbestedende diensten worden niet alleen de provincies, gemeenten en waterschappen verstaan, maar ook publiekrechtelijke instellingen zoals bijvoorbeeld academische ziekenhuizen, universiteiten en hogescholen.
De toepasselijkheid van het aanbestedingsrecht beperkt zich echter niet tot aanbestedende diensten. Ook private ondernemingen kunnen zich onder omstandigheden (al dan niet bewust) binden aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen. Daarnaast kunnen ook opdrachten onder de Europese drempelwaarden onder een (beperkt) aanbestedingsregime vallen.

Onze expertise

Onze aanbestedingsadvocaten staan overheidsinstanties en marktpartijen bij in het gehele aanbestedingsproces. Zo hebben wij ervaring met het opstellen van aanbestedingsdocumenten, het adviseren over de toepasselijkheid van de (Europese) aanbestedingsregelgeving, en het begeleiden van inschrijvers bij een aanbesteding. Hierbij adviseren onze advocaten bijvoorbeeld over vragen als:

  • Is onze organisatie aanbestedingsplichtig?
  • Kunnen wij de gunningsbeslissing succesvol aanvechten?
  • Is onze inschrijving terecht ongeldig verklaard?
  • Mag deze geschiktheidseis gesteld worden?
  • Kunnen deze opdrachten worden samengevoegd?
  • Hebben wij recht op een schadevergoeding?

Door onze ruime ervaring kunnen wij u snel voorzien van hoogwaardig advies en indien nodig bijstaan in procedures bij de Commissie van Aanbestedingsexperts, de voorzieningenrechter (kort geding tegen gunningsbeslissing), en/of de rechtbank. Voor de laatste ontwikkelingen verwijzen wij u graag naar onze blogs over het aanbestedingsrecht.

Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Maak kennis met onze advocaten Aanbestedingsrecht

Key contact(s)

Recente blogs over Aanbestedingsrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief