Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

De Nederlandse overheid heeft vergaande bevoegdheden en instrumenten om in te grijpen in de ruimtelijke ordening. Bestemmingsplannen, exploitatieplannen, onteigening, diverse vergunningen en verordeningen: allemaal bepalen zij de inrichting van de ruimte.

Key contacts

Regelgeving

De regels inzake de ruimtelijke ordening zijn neergelegd in de Wet ruimtelijke ordening en het op die wet gebaseerde Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.

Op grond van deze regelgeving worden bestemmingsplannen vastgesteld. Gemeenten dienen voor hun gehele grondgebied een bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan dient binnen 10 jaar na vaststelling te worden geactualiseerd. In het bestemmingsplan zijn voor het gebied waar het betrekking op heeft onder andere regels opgenomen omtrent het toegestane gebruik en de afmetingen van de bouwwerken die op een locatie mogen worden gebouwd. Bestemmingsplannen zijn te raadplegen via de website: ruimtelijkeplannen.nl.

Werkzaamheden

Het is een vak apart om met behulp van bovengenoemd wettelijk kader het optimale resultaat te bereiken. Wieringa adviseert en begeleidt onder meer projectontwikkelaars, diverse overheidsinstanties en particulieren in het gehele planproces om te komen tot een succesvol en uitvoerbaar besluit. Hierbij moet worden gedacht aan: het indienen van zienswijze/beroep tegen (ontwerp)bestemmingsplannen, het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het gebruik en de bouw van bouwwerken en het adviseren in het geval tot onteigening wordt overgegaan

Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Maak kennis met onze advocaten Ruimtelijke ordening

Key contact(s)

Recente blogs over Ruimtelijke ordening

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief