Reorganisaties

Reorganisaties

Elk bedrijf wordt op zijn tijd geconfronteerd met de noodzaak om zaken anders aan te pakken, en de organisatie aan te passen aan veranderende eisen en (economische) omstandigheden. Zulke reorganisaties zijn veelal ingrijpend, zowel voor de onderneming als voor haar werknemers. Tijdig contact met een advocaat helpt het proces vorm te geven en inzichtelijk te maken, wat bijdraagt aan een zo soepel mogelijke uitvoering.

Key contact

Team arbeidsrecht – team ambtenarenrecht

Wij bieden ondersteuning bij het voorbereiden en uitvoeren van reorganisaties, zodat deze zowel qua tijd als kosten zo efficiënt mogelijk verlopen. Maar ook medezeggenschapsorganen (een OR) of medewerkers die worden geconfronteerd met een reorganisatie kunnen bij ons terecht.
Aandachtspunten hierbij zijn o.a. overleg met, en advies van de OR, overleg met de vakbonden, de totstandkoming van een sociaal plan. Bij de uitvoering van de reorganisatie is de toepassing van het afspiegelingsbeginsel en/of de selectie van werknemers voor nieuwe functies een hot item. Tot slot vraagt – als dat van toepassing is – de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van niet-herplaatsbare boventallige werknemers zorg en zorgvuldigheid. Wij hebben met al die aspecten veel ervaring.

Reorganisaties bij overheidsorganen

Ook reorganisaties binnen de overheid behoren tot ons werkterrein. Hoewel er belangrijke overeenkomsten zijn met reorganisaties in de private sfeer, zijn er ook belangrijke verschillen. Zo gelden geen vaste regels over de ontslagvolgorde, maar zijn in het verleden specifieke afspraken daarover tussen sociale partners al wel strijdig bevonden met bijvoorbeeld discriminatieverboden. Een kritische blik is ook hier daarom noodzakelijk. Ook op dit terrein staan wij zowel overheden bij als ambtenaren.

Alle ontwikkelingen op het gebied van reorganisaties worden door de advocaten van Wieringa Advocaten goed in de gaten gehouden, zodat zij altijd up-to-date zijn.

Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Maak kennis met onze advocaten Reorganisaties

Key contact(s)

Recente blogs over Reorganisaties

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief