Bestuursrecht

Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de verhouding van de overheid tot burgers. Het bestuursrecht dient daarmee als waarborg voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. Het geeft antwoord op vragen als: welk bestuursorgaan is bevoegd en aan welke beperkingen is de uitoefening van de bevoegdheid onderhevig? Door welke personen en op welke wijze kan tegen besluiten van overheidsorganen worden opgekomen (bezwaar-, beroep- en hoger beroepsprocedure)? Is een besluit rechtsgeldig genomen? Handelt een bestuursorgaan in strijd met al dan niet in de wet vastgelegde beginselen (zoals: gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en het vertrouwensbeginsel)?

Key contacts

Regelgeving

In de Algemene wet bestuursrecht is het kader gegeven voor het bestuursrecht. Zoals de naam van de wet als doet vermoeden zijn hierin de algemene regels opgenomen, die vaak procedureel van aard zijn. Alle in Nederland door een bestuursorgaan genomen besluiten worden (mede) beheerst door de Algemene wet bestuursrecht. De inhoudelijke regels van bestuursrecht treft men grotendeels in bijzondere nationale en decentrale regelgeving aan.

Werkzaamheden

Wieringa staat al jaren met veel plezier en succes marktpartijen, particulieren en overheidsinstanties bij in bestuursrechtelijke zaken van zeer uiteenlopende aard. Voorbeelden hiervan zijn zaken omtrent het omgevingsrecht (omgevingsvergunning bouwen van een bouwwerk, wijzigen van een monument), ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), Drank- en Horecawet (drank- en horecavergunning), plaatselijke verordeningen (exploitatievergunningen voor horeca en passagiersvaart), keuren (ontheffingen).

Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Maak kennis met onze advocaten Bestuursrecht

Key contact(s)

Recente blogs over Bestuursrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief