Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht regelt de fysieke ruimte om ons heen. Waar kan ik als ontwikkelaar nieuwe woningen realiseren? Hoeveel lawaai mag mijn bedrijf produceren? Wat als mijn buurman een dakterras wil? Wij staan partijen bij in alle aspecten van het omgevingsrecht. Wij treden daarbij onder meer op voor overheden, bedrijven, projectontwikkelaars, bewonersverenigingen, of particulieren.

Ruimte

Ruimte wordt in Nederland steeds schaarser en iedereen wil op verschillende manieren gebruik maken van zijn of haar omgeving. De vraag hoe de beschikbare ruimte ingedeeld moet worden, wordt hierdoor steeds complexer. De verschillende belangen zullen daarnaast vaak genoeg ook nog eens tegenstrijdig aan elkaar zijn. Er moeten voortdurend keuzes worden gemaakt over welke argumenten op dat moment het belangrijkste zijn. Onze advocaten brengen uw belangen zo overtuigend mogelijk naar voren.

Daarnaast spelen er in een project vaak meerdere aspecten van het omgevingsrecht een rol zoals bijvoorbeeld bodemsanering, milieunormen (zoals voor geluid en fijn stof), flora en fauna, archeologie, lokale verordeningen en welstand. Onze advocaten hebben daar een scherp oog voor. Zij kunnen u precies vertellen welke regels allemaal van toepassing zijn. Ook kunnen wij u adviseren op welke manier de verschillende aspecten het beste kunnen worden benaderd.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten