Een holding B.V. oprichten

Een holding B.V. oprichten

Een besloten vennootschap (B.V.) is een rechtsvorm waarbij de aandeelhouder in beginsel niet aansprakelijk is voor schulden van de vennootschap. Een holding B.V. is in feit niets meer dan een B.V., die de aandelen van een andere B.V. houdt. De B.V. wordt dan gebruikt als holding zonder dat er een onderneming verbonden is aan de rechtspersoon. Waar moet u aan denken bij het oprichten van een holding B.V.?

Key contact

Wat is een holdingstructuur bij een BV?

Een B.V. kan gebruikt worden als holding. We spreken van een holding als de B.V. voornamelijk wordt gebruikt om aandelen te houden in een andere B.V. dan de B.V. waarin de daadwerkelijke activiteiten plaatsvinden.

Zo kunt u uw bakkerij exploiteren vanuit Jansen B.V., maar ook kunt u uw aandelen Jansen B.V. weer onderbrengen in Jansen Holding B.V. Het oprichten van een holding kan verschillende (fiscale) voordelen opleveren.

Overigens kan een holding B.V. ook worden benoemd als bestuurder van een andere (holding) B.V.

B.V. en holding oprichten: hoe doe je dit?

De oprichting van een holding B.V. werkt op precies dezelfde manier als de oprichting van een ‘normale’ B.V. Daarbij is het wel van belang dat u uw aandelen overdraagt aan de holding. Bij Wieringa Advocaten assisteren wij regelmatig bij het opzetten van deze structuren en denken wij graag met u mee over de mogelijkheden.

Hoe richt je een holdingstructuur op?

De oprichting van een holding B.V. vereist – net als de oprichting van een normale B.V. – twee stappen:

 1. Notariële akte
 2. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Voor de oprichting van een holding B.V. is vereist dat u een afspraak maakt bij een notaris die een oprichtingsakte opstelt. De oprichtingsakte bevat eveneens de statuten van de (holding) B.V. In de statuten staan onder meer wat de naam en het doel is van de onderneming, waar de onderneming gevestigd is, op welke wijze het bestuur wordt benoemd en regelingen met betrekking tot aandelen en aandeelhouders. De oprichtingsakte bevat verder ook informatie over de eerste bestuurder(s) en het kapitaal van de onderneming,

Vervolgens is het van belang dat de onderneming wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De onderneming en de bestuurder(s) van de onderneming moeten worden ingeschreven in het Handelsregister. Sinds kort bestaat er ook een verplichting de ultimate beneficial owner (UBO) in te schrijven in het UBO-register.

Wat zijn de kosten voor de oprichting van een holding BV?

Sinds een wetswijziging in 2012 kan een (holding) B.V. worden opgericht met een kapitaal van slechts een euro. De enige kosten die noodzakelijk zijn bij de oprichting van een B.V. zijn:

 • de kosten voor de notaris; en
 • de kosten voor inschrijving bij de KvK.

Overigens zijn er goede redenen om meer dan een euro kapitaal in een onderneming in te brengen. Als u benieuwd bent naar de voor- en nadelen van het oprichten van een BV met het minimumkapitaal, neem dan gerust eens contact met ons op.

Verder is het van belang dat de holding B.V. de aandelen gaat houden van een dochtervennootschap. Als de dochtervennootschap al bestaat, moeten de aandelen van die B.V. worden overgedragen aan de holding B.V.

Verplichtingen na oprichten B.V. of holding

Nadat u een holding B.V. heeft opgericht ontstaan er verschillende verplichtingen voor de oprichter. U dient zich te houden aan de bepalingen in de statuten. Als de holding B.V. is opgericht in samenwerking met anderen dient u zich correct te gedragen tegenover andere bij de vennootschap betrokken partijen zoals aandeelhouders en bestuurders.

Daarnaast gelden er een aantal wettelijke verplichtingen:

 • Als u behalve aandeelhouder ook bestuurder bent van een B.V., zijn de verplichtingen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid op u van toepassing;
 • De bestuurders zijn bevoegd de B.V. te vertegenwoordigen, daarnaast kunnen ook gevolmachtigden vertegenwoordigingsbevoegd zijn;
 • De bestuurders zijn verantwoordelijk voor vaststelling en deponering van de jaarrekening, aandeelhouders spelen een rol bij de vaststelling;
 • Als de B.V. winst maakt en u wil deze winst uitkeren, moet u als aandeelhouder en/of bestuurder rekening houden met de balans- en uitkeringstest;

Wat zijn de voordelen van Wieringa Advocaten?

De oprichting van een B.V. of holding bestaat dus uit twee eenvoudige stappen. Vervolgens kunt u echter te maken krijgen met specifiek op de B.V. gerichte regelgeving. Bij Wieringa Advocaten weten we als ondernemingsrecht advocaten waar u rekening mee moet houden als u een B.V. wil oprichten.

Wij publiceren regelmatig over verplichtingen die ontstaan bij de oprichting van een onderneming. Voor verdere verdieping kunt u eens naar de volgende blogs kijken:

Bij Wieringa Advocaten:

 • hebben wij ervaring met verschillende structuren met holdings, B.V.’s, N.V’s en stichtingen;
 • zijn wij flexibel en luisteren wij naar uw suggesties; en
 • werken wij snel en doelgericht.

Daarbij hebben wij als één van de oudste kantoren van Amsterdam zeer veel ervaring en kennis in huis.

Neem contact met ons op!

Mocht u zich zien geconfronteerd met vragen aangaande de oprichting van een B.V. en een holding B.V., neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Niet alleen hebben wij ruime ervaring met het oprichting van eenvoudige ondernemingen – ook begeleiden wij bedrijven bij grote herstructureringen en faillissementen. Wij adviseren u graag.

Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief