Procederen bij de Ondernemingskamer

Procederen bij de Ondernemingskamer

U heeft vast wel eens van de Ondernemingskamer gehoord. Regelmatig haalt de Ondernemingskamer het nieuws vanwege spraakmakende zaken. Denk bijvoorbeeld aan uitspraken over ondernemingen als AkzoNobel, ADO Den Haag of TMG. Toch zijn deze zaken niet representatief voor een gemiddelde procedure bij de Ondernemingskamer. Bij Wieringa Advocaten zien wij juist ook kleinere ondernemingen, MKB-ers en familiebedrijven die met problemen bij de Ondernemingskamer terecht kunnen.

Key contact

Wat is de Ondernemingskamer?

De Ondernemingskamer in Amsterdam beoordeelt geschillen bij Nederlandse vennootschappen. Het komt vaak voor dat de Ondernemingskamer een geschil tussen aandeelhouders onderling behandelt. Maar ook geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders, bestuurders onderling of aandeelhouders/bestuurders met de raad van commissarissen kunnen bij de Ondernemingskamer behandeld worden. Werknemers kunnen bij een eventueel geschil worden vertegenwoordigd door de ondernemingsraad (OR) of door vakbonden.

De Ondernemingskamer is vooral bekend van onderzoeken waarbij wordt getoetst of een partij juridisch juist heeft gehandeld in de totstandkoming van een conflictsituatie. Binnen het ondernemingsrecht komt dit regelmatig voor. De procedure waarbij de Ondernemingskamer Amsterdam beoordeelt of er een onderzoek moet worden gedaan naar de gang van zaken binnen de vennootschap wordt de enquêteprocedure genoemd.

Procederen bij de Ondernemingskamer

In een procedure beoordeelt de Ondernemingskamer of er sprake is van ‘gegronde redenen om aan een juist beleid of juiste gang van zaken bij een onderneming te twijfelen’. In dat geval kan zij een onderzoek instellen en een onderzoeker benoemen. De onderzoeker is verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het onderzoek. Na het onderzoek brengt de onderzoeker verslag uit. Op basis van het verslag oordeelt de Ondernemingskamer of er sprake is van ‘wanbeleid‘ bij de onderneming. Aan dit oordeel kan de Ondernemingskamer consequenties verbinden, zoals het treffen van voorzieningen.

De Ondernemingskamer kan ook tijdens de enquêteprocedure – en dus voordat er een oordeel is gegeven over het beleid van de onderneming – zogeheten onmiddellijke voorzieningen treffen die van kracht zijn tijdens de procedure.

Voorbeelden van eind- of onmiddellijke voorzieningen die wij bij Wieringa Advocaten regelmatig voorbij zien komen zijn:

 • de schorsing of het ontslag van bestuurders;
 • de schorsing of het ontslag van commissarissen;
 • aanwijzing van een tijdelijke bestuurder of commissaris;
 • het overdragen van aandelen aan een tijdelijke beheerder van aandelen; of
 • het buiten werking stellen van statuten of reglementen.

Er zijn talloze andere mogelijke voorzieningen die kunnen worden getroffen. Als u benieuwd bent naar de mogelijke voorzieningen kunt u ons bellen; wij geven graag antwoorden op uw vragen omtrent de Ondernemingskamer.

Verschillen Ondernemingskamer en Rechtbank

De enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer is in veel opzichten nauwelijks te vergelijken met een normale civiele procedure bij een rechtbank of gerechtshof. Zo gaat een civiele procedure doorgaans over twee of meer partijen die tegenover elkaar staan en een geschil hebben, terwijl de procedure bij de Ondernemingskamer gaat over een of meer partijen die het oneens zijn over de manier waarop een onderneming wordt bestuurd.

Voor uw begrip hebben wij geprobeerd een aantal belangrijke formele verschillen op een rij te zetten.

Civiele procedure bij een rechtbankEnquêteprocedure bij de Ondernemingskamer
11 rechtbanken en 4 gerechtshoven door heel NederlandSlechts één in Nederland, bij het Gerechtshof Amsterdam
Iedereen kan een procedure beginnenSlechts bepaalde partijen (in de wet gedefinieerd) mogen een procedure bij de Ondernemingskamer beginnen
Samenstelling is afhankelijk van enkelvoudige of meervoudige kamers met rechters/raadsherenSamenstelling: altijd drie raadsheren en twee deskundige leden
De civiele procedure wordt ingeleid met een dagvaardingDe procedure bij de Ondernemingskamer wordt ingeleid met een verzoekschrift
De rechtbank wijst een vonnisDe uitspraken van de Ondernemingskamer zijn beschikkingen
Het griffierecht verschilt en is afhankelijk van de hoogte van de vordering en andere factorenHet griffierecht bedraagt € 760 voor rechtspersonen en € 332 voor natuurlijke personen

Wat zijn de kosten voor een procedure bij de Ondernemingskamer

De kosten voor een procedure bij de Ondernemingskamer (het griffierecht) zijn laag – zeker als u bedenkt dat er drie raadsheren en twee deskundigen zich over uw zaak buigen. Omdat er vaak sprake is van een omvangrijk geschil, dient u rekening te houden met hoge advocaatkosten. Daarnaast is het mogelijk dat de Ondernemingskamer een tijdelijk bestuurder of commissaris of een onderzoeker benoemt. De kosten voor deze functionaris worden gedragen door de vennootschap. Afhankelijk van uw rol bij de vennootschap, kan het zijn dat u (indirect) deze kosten voor een Ondernemingskamer procedure voor uw rekening moet nemen.

Voorbeelden procedures bij de Ondernemingskamer

In de volgende situaties kunt u met uw problemen bij de Ondernemingskamer terecht:

 • U heeft ruzie met uw medeaandeelhouder(s) en omdat u een minderheid heeft, kunt u uw grip op de onderneming verliezen;
 • U heeft ruzie met uw medeaandeelhouder(s) en omdat u beide 50% van de onderneming heeft, ontstaat er een patstelling waar u niet uit komt;
 • U bent bestuurder en ziet problemen ontstaan bij het functioneren van een orgaan van de vennootschap, zoals het bestuur, de raad van commissarissen, of bij het functioneren van de aandeelhouders; of
 • U zit in de ondernemingsraad (OR) van de vennootschap en ziet problemen ontstaan bij het functioneren van een orgaan van de vennootschap.

Wat zijn de voordelen van Wieringa Advocaten

Onze specialisten bij de Ondernemingskamer publiceren regelmatig over interessante zaken. Zoekt u meer verdieping en uitleg over de Ondernemingskamer? Kijk dan eens naar de gepubliceerde blogs in de Serie Ondernemingskamer. Of zoek in de zoekbalk van onze website naar een antwoord op uw vraag.

Bij Wieringa Advocaten:

 • weten we procedures bij de Ondernemingskamer te voorkomen doordat wij oplossingsgericht denken;
 • voeren wij ook regelmatig procedures bij de Ondernemingskamer om de meest succesvolle uitkomst voor onze cliënten te kunnen bereiken;
 • volgen wij de laatste ontwikkelingen rond de Ondernemingskamer op de voet en publiceren wij in vakbladen over de uitspraken van de Ondernemingskamer;

Daarbij hebben wij als één van de oudste kantoren van Amsterdam zeer veel ervaring en kennis in huis.

Neem contact met ons op!

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen. Bij Wieringa Advocaten hebben wij ruime ervaring met zowel het voeren van procedures bij de Ondernemingskamer als het voorkomen daarvan. Bent u aandeelhouder, bestuurder of toezichthouder van een vennootschap of andere rechtspersoon en benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief