Stichting opheffen/ontbinden

Stichting opheffen/ontbinden

Een stichting is een rechtsvorm die niet het doel heeft om winst te maken. De stichting mag wel winst maken, maar is opgericht met een ander doel, bijvoorbeeld het bevorderen van natuur in de wijk. De stichting verschilt van de vereniging in de zin dat de stichting geen leden heeft. In dit artikel bespreken wij met welke zaken u als bestuurder rekening moet houden bij het opheffen van een stichting.

Key contact

De oprichting van de stichting: hoe zat het ook alweer?

Voor de oprichting van een stichting gelden dezelfde vereisten als voor de oprichting van andere rechtsvormen. Kort gezegd vereist de oprichting twee stappen:

 1. Notariële akte
 2. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Wilt u ook meer weten over de bovenstaande vereisten voor de oprichting van een B.V. die ook gelden bij de oprichting van een stichting. Naast een notariële akte en de inschrijving bij de KvK is het van belang dat er een stichtingsbestuur wordt aangesteld. Ook zijn statuten en een helder doel van de stichting belangrijke aandachtspunten bij de oprichting.

Het ontbinden of beëindigen van een stichting

Het ontbinden of beëindigen van een stichting
Als bestuur van een stichting kunt u besluiten de stichting op te heffen. U heeft daar verder geen aandeelhoudersbesluiten van besluiten van de ledenvergadering voor nodig – die organen zijn er immers niet. In feite is de opheffing van een stichting dus erg makkelijk. Het bestuursbesluit dient wel op juiste wijze tot stand te zijn gekomen, anders is het opheffen van de stichting niet rechtsgeldig.

Bij de opheffing van een stichting gelden grofweg dezelfde regels als voor het opheffen en ontbinden van een B.V.

Stappenplan ontbinden of stoppen van een stichting

Bij het opheffen van een stichting kunt u als stichtingsbestuur(der) de volgende stappen volgen:

 • Neem een bestuursbesluit tot opheffen van de stichting;
 • Maak een overzicht van de baten en schulden;
 • Als er geen schulden meer zijn, kan de stichting middels turboliquidatie worden opgeheven;
 • Als er meer baten zijn dan schulden, zal er vereffening plaatsvinden door betaling van schulden en innen van gelden;
 • Als er meer schulden zijn dan baten, dan zal het faillissement aangevraagd moeten worden;
 • Denk aan de inschrijving van de ontbinding in de registers.

Onze ondernemingsrecht advocaten kunnen u ondersteunen bij elke stap voor de ontbinding van een stichting.

Stichting opheffen & vermogen: vereffening resterend vermogen

Zijn er meer baten dan schulden en blijven er – na vereffening – baten over? De baten die overblijven komen niet (zoals bij de BV) ten goede aan de aandeelhouders want de stichting heeft immers geen aandeelhouders. Ook kunt u deze baten niet zomaar uitkeren aan de bestuurders. De wet bepaalt dat bij een stichting opheffen het resterend vermogen wordt uitgekeerd overeenkomstig het doel van de stichting. Denk bijvoorbeeld aan een uitkering aan een andere stichting met een overeenkomstig doel.

Wat te doen bij een negatief saldo?

Als tijdens de vereffening blijkt dat er meer schulden dan baten zijn, dan dient u het faillissement aan te vragen. Onze advocaten geven u graag informatie over de valkuilen bij het aanvragen van een faillissement van een stichting in plaats van een turboliquidatie.

Overige vereisten – inschrijving registers en gegevensdrager

Naast vereffening dient u rekening te houden met de volgende vereisten bij een stichting ontbinden:

 • Omdat de stichting ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, dient deze op de hoogte te worden gebracht van de opheffing;
 • Als de stichting een ANBI-status heeft, gelden aanvullende vereisten;
 • Gegevensdrager: Tenslotte zijn bestuurders van de stichting verplicht de boeken en bescheiden van de stichting gedurende 7 jaar te bewaren. U kunt ook één van de bestuurders aanwijzen als bewaarder van de gegevens.

Als u graag eens wil overleggen om aan alle vereisten voor een juiste ontbinding van uw stichting te kunnen voldoen, kunt u ons gerust eens bellen. Wij zijn betrokken bij de oprichting én ontbinding en vereffening van stichtingen in diverse soorten en maten.

Wat zijn de voordelen van Wieringa Advocaten

Het opheffen van een stichting kan dus op verschillende manieren. Net als bij de ontbinding van een B.V. is in sommige gevallen een analyse van de baten en schulden van belang. Meestal zal de stichting echter geen schuldeisers hebben en eenvoudig op te heffen zijn.

Bij Wieringa Advocaten:

 • weten we waar u rekening mee moet houden als u uw stichting wil opheffen ;
 • hebben wij ervaring met verschillende structuren met holdings, B.V.’s, N.V’s en stichtingen;
 • publiceren regelmatig over problemen die kunnen ontstaan bij de liquidatie van verschillende rechtsvormen; en
 • werken wij snel en doelgericht.

Daarbij hebben wij als één van de oudste kantoren van Amsterdam zeer veel ervaring en kennis in huis.

Neem contact met ons op!

Mocht u zich zien geconfronteerd met vragen aangaande de stichting, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief