icon

Blogserie: de rechtspositie van de statutair bestuurder

De rechtspositie van de statutair bestuurder is een bijzondere. Als een statutair bestuurder op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is bij een vennootschap, is deze bestuurder naast formeel bestuurder, namelijk ook werknemer van de vennootschap. De statutair bestuurder heeft daarmee een dubbele rechtsbetrekking: een vennootschapsrechtelijke én een arbeidsrechtelijke. In deze blogserie belichten we verschillende aspecten van de rechtspositie van de statutair bestuurder die naast bestuurder, ook werknemer van de vennootschap is.

Deze blogserie bestaat uit de volgende vier blogs:

  1. Statutair of titulair bestuurder?
  2. De ontslagbescherming van de statutair bestuurder tevens werknemer.
  3. Stap voor stap door de ontslagprocedure van de statutair bestuurder.
  4. Na ontslag van de statutair bestuurder. En nu?

Blog 1: statutair of titulair bestuurder?

Voordat we nader ingaan op de rechtspositie van de statutair bestuurder en de regels omtrent zijn ontslag, is het goed om allereerst helder te hebben wanneer sprake is van statutair bestuurderschap enerzijds en titulair bestuurderschap anderzijds. In de praktijk is het onderscheid tussen beide posities namelijk niet eenduidig, terwijl dit juist van wezenlijk belang is. In de eerste blog bespreken wij daarom de kenmerken van en verschillen tussen de posities van statutair en titulair bestuurder. Ook gaan we nader in op de wijze van benoeming van een statutair bestuurder.

Blog 2: de ontslagbescherming van de statutair bestuurder

In de tweede blog van deze serie zoomen we in op de ontslagbescherming van de statutair bestuurder die tevens werknemer is. Wat houdt die dubbele rechtsbetrekking van de statutair bestuurder precies in bij zijn ontslag en wat zijn hierin de aandachtspunten?

Blog 3: stap voor stap door de ontslagprocedure van de statutair bestuurder

De derde blog beschrijft stapsgewijs de procedure van ontslag van de statutair bestuurder. Van belang bij deze procedure is om de vereiste formaliteiten juist en tijdig te doorlopen. Maar welke formaliteiten zijn dit en hoe moeten deze worden doorlopen? Dat leggen wij uit in de derde blog. Tot slot bespreken wij de situatie nadat het ontslag van een statutair bestuurder is afgerond. Wat zijn de aandachtspunten na ontslag?

Blog 4: na ontslag van de statutair bestuurder. En nu?

In de vierde blog gaan we nader in op de situatie na ontslag van de bestuurder. Wat zijn de aandachtspunten en welke mogelijkheden heeft een statutair bestuurder na (ongeldig) ontslag? Dit bespreken wij in de vierde en laatste blog van deze blogserie.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Blogserie: de rechtspositie van de statutair bestuurder

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief