Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Handels- en ondernemingsrecht

Serie Corporate Governance

Bestuur en toezicht van een onderneming

Corporate governance speelt een belangrijke rol binnen elke onderneming. Het Engelse begrip omvat al hetgeen dat verband houdt met het bestuur en toezicht van een onderneming. De voorschriften die de governance vormgeven kunnen zijn vastgelegd in statuten, richtlijnen of sectorale codes, maar zonder deze bronnen ook gewoon volgen uit de wet. Daarmee is corporate governance niet alleen van belang voor de beursgenoteerde onderneming, maar voor elke onderneming.

Alle reden u in deze serie mee te nemen langs de voor de praktijk meest belangrijke (juridische) aspecten van corporate governance. Of het nu gaat over het goed functioneren van het bestuur, de algemene vergadering, de raad van commissarissen of de wijze waarop deze organen omgaan met toezichthouders en werknemers: het begrijpen en monitoren van de interne werkwijze van een onderneming schept duidelijkheid en voorkomt problemen. De opkomst en ontwikkeling van sectorale codes, zoals bijvoorbeeld voor de zorg, bouw, banken, onderwijsinstellingen, overheid en in de culturele sector, bevestigt de noodzaak en het bewustzijn van good governance.

In deze serie informeren wij u stapsgewijs en aan de hand van actuele thema’s over de volgende onderwerpen:

 1. Bronnen van corporate governance;
 2. De invloed van sectorale governance codes;
 3. De macht van de verschillende stakeholders;
 4. Samenstelling, functioneren en besluitvorming van het bestuur;
 5. Taken en daadkracht van de raad van commissarissen;
 6. Taakverdeling binnen een one-tier board;
 7. Interne aansprakelijkheid;
 8. Bevoegdheden van de ondernemingsraad;
 9. Gepaste beloningen;
 10. De externe toezichthouders;
 11. Het belang van de onderneming;
 12. Inmenging van publiekrechtelijke belangen;
 13. De zelfevaluatie;
 14. Functie van de Ondernemingskamer.

Over deze onderwerpen valt het nodige te zeggen. Daarom worden meerdere blogs gewijd aan één onderwerp en zullen enkele blogs geheel in het teken staan van actuele thema’s die direct van invloed zijn op deze onderwerpen.

Kunt u niet wachten tot een specifiek onderwerp in deze serie wordt besproken, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Op het oog ingewikkelde theoretische vragen als: “hoe organiseer ik een goede samenwerking tussen de verschillende organen en externe toezichthouders in overeenstemming met geldende regelgeving?” of: “hoe voorkom ik een dreigend conflict tussen het bestuur en de aandeelhouder?”, zijn met praktische adviezen vaak eenvoudig te beantwoorden.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Blogs van Jeroen van Straaten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten