Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Vastgoed

Onze civiele vastgoedpraktijk behandelt alle zaken die met verwerving, ontwikkeling, beheer en exploitatie van (commercieel) vastgoed samenhangen. Wij treden op voor commerciële partijen, zoals aannemers, investeerders, beleggers, projectontwikkelaars en architecten, voor non-profitorganisaties en overheidsinstanties en voor verbanden van individuen, zoals Verenigingen van Eigenaren of bewonersverenigingen.

De civiele vastgoedpraktijk raakt aan een grote verscheidenheid aan rechtsgebieden. Ons team van vastgoedadvocaten beschikt over een uitgebreide kennis van deze verschillende rechtsgebieden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze diensten

Bouwrecht
Onze advocaten hebben de expertise in huis om partijen gedurende het gehele bouwproject te ondersteunen en te adviseren. Een goede vastlegging van gemaakte afspraken is daarbij bijvoorbeeld van essentieel belang om latere juridische geschillen te voorkomen. Mocht u reeds in een juridisch geschil zijn verwikkeld, dan hebben onze advocaten ook de kennis en ervaring op het gebied van het procesrecht om u daarin bij te staan.

Huurrecht
Binnen onze vastgoedpraktijk beschikken wij tevens over specialisten op het gebied van het huurrecht. Zowel ten aanzien van kantoorruimte, winkelruimte, woonruimte alsook alle overige vormen van huur is een grote deskundigheid bij onze huurrechtadvocaten aanwezig.

Zakelijke rechten
Daarnaast zijn onze advocaten ervaren op het gebied van zakelijke rechten. Eigendom, mandeligheid, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal of koop en verkoop; wij hebben de kennis in huis. Ook beschikken wij over een grote ervaring op het gebied van het vve-/appartementsrecht.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten