Retentierecht in de bouw

Retentierecht in de bouw

Wat kan een aannemers als een opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt? De aannemer heeft in die situatie een effectief wapen in de bouw: het retentierecht.

Key contact

Wat is het retentierecht?

Het retentierecht is de bevoegdheid van een schuldeiser om de nakoming van zijn verplichting tot afgifte van een zaak die toebehoort aan de schuldenaar op te schorten totdat zijn vordering wordt voldaan. Het is dus een bijzondere vorm van opschortingsrecht. Bijvoorbeeld de garagehouder die de auto niet terug hoeft te geven aan de klant zolang zijn factuur voor de onderhoudsbeurt niet is betaald. Ook in de bouw is retentierecht regelmatig van toepassing.

Het retentierecht kan worden uitgeoefend op zowel roerende als onroerende zaken. Afhankelijk van de feitelijke situatie kan het retentierecht ook op een deel van een (on)roerende zaak worden uitgeoefend.

retentierecht bouw

Recht van retentie in de bouw

Ook een aannemer kan retentierecht uitoefenen als zijn opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens hem voldoet. Een aannemer is in beginsel verplicht om het werk bij oplevering ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever. Betaalt de opdrachtgever niet, dan kan de aannemer betaling afdwingen door het uitoefenen van zijn retentierecht en de zaak onder zich houden.

Omdat het uitoefenen van een retentierecht grote gevolgen kan hebben, zijn daaraan strikte voorwaarden verbonden.

Uitoefenen van retentierecht in de bouw

Voor het uitoefenen van het retentierecht dient aan drie vereisten te zijn voldaan. In de eerste plaats dient er sprake te zijn van een opeisbare vordering op de schuldenaar. Ten tweede dient er voldoende samenhang te bestaan tussen de opeisbare vordering en de verplichting van de schuldeiser om de zaak weer in de macht van de schuldenaar te brengen. Tot slot is vereist dat de schuldeiser de feitelijke macht heeft over de zaak.

Of de aannemer bij het inroepen van zijn retentierecht de feitelijke macht over de onroerende zaak uitoefent, is steeds afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In de praktijk komt het er meestal op neer dat de aannemer de opdrachtgever (en derden) de toegang tot de bouwplaats ontzegt. Dit kan doordat de bouwplaats is omheind met hekwerk en/of is afgesloten met een slot waarvan de sleutels alleen in handen van de aannemer zijn. Ook kan feitelijke macht worden uitgeoefend door het opschorten van de ontruiming van de bouwplaats, waardoor ingebruikname door de opdrachtgever (en derden) wordt belet. Hierbij kan gedacht worden aan het niet weghalen van steigers, draglines, cementmolens, afvalcontainers, schaftketen, zakken cement, partijen stenen of hout, etc. De feitelijke macht zal dus bestaan als de onroerende zaak ontoegankelijk of onbruikbaar is voor de opdrachtgever.

De feitelijke macht moet wel zijn verkregen uit hoofde van de aannemingsovereenkomst. Het is dus niet de bedoeling dat de feitelijke macht zelfstandig wordt gecreëerd door bijvoorbeeld na vertrek terug te komen op de bouwplaats en deze dan pas af te sluiten.

Retentierecht advocaat

Hoe lang duurt een retentierecht?

Het opschortingsrecht vervalt wanneer de schuldenaar zijn deel van de overeenkomst nakomt, dus (meestal) zodra de opdrachtnemer aan zijn betalingsverplichting voldoet. Het retentierecht vervalt ook indien de zaak, al dan niet tegen de wil van de schuldeiser in, terugkeert in de macht van de schuldenaar.

Wanneer de aannemer de opdrachtgever (of derden) tot het werk toelaat, verliest hij de feitelijke macht over het werk. Hierdoor kan geen sprake meer zijn van opschorting van de nakoming van de verplichting tot afgifte en bestaat er dus geen retentierecht meer.

Diensten Wieringa op dit gebied

Het retentierecht in de bouw is een krachtig pressiemiddel om betaling af te dwingen. Wordt u geconfronteerd met een opdrachtgever die zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt, of met een aannemer die een beroep doet op het retentierecht? Neem gerust contact met ons op. Onze advocaten vastgoedrecht zijn u graag van dienst!

Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief