UAV 2012

UAV 2012

De UAV 2012 (voluit: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012) zijn de standaard algemene voorwaarden die in de bouw worden gebruikt. Een advocaat voor de UAV 2012 nodig? Neem direct contact op of plan een vrijblijvend informatiegesprek met één van onze vastgoed advocaten.

Key contact

Verschillende versies UAV

Er zijn diverse versies van de UAV. De oorspronkelijke UAV zijn in 1968 ingevoerd. In 1989 zijn deze oorspronkelijke UAV vervangen. In de praktijk komen de we de UAV 1989 nog geregeld tegen. In 2012 is de 1989-versie vervangen en de meest recente versie ingevoerd: de UAV 2012. Wij schreven eerder een blog over deze invoering. Indien er sprake is van een aannemingsovereenkomst is het altijd van belang goed te controleren of de UAV van toepassing zijn verklaard en zo ja, welke versie.

Wat regelen de UAV 2012?

De UAV 2012 regelen de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever, die een ontwerp ter hand stelt aan een aannemer ter uitvoering daarvan. Oftewel, indien een opdrachtgever een aannemer inschakelt voor bijvoorbeeld een bouwproject, zijn vaak de UAV 2012 van toepassing. In de UAV 2012 is bepaald welke voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Termijnen in de UAV 2012

Let op! In de UAV 2012 staan diverse termijnen. Geen verjaringstermijnen, maar wel een verval- en onderhoudstermijnen. Dit betekent overigens niet dat er geen verjaringstermijnen van toepassing zijn; de algemene verjaringsregels uit het Burgerlijk Wetboek zijn in beginsel gewoon van toepassing. De verval- en onderhoudstermijn zien op de periode na oplevering.

Vervaltermijn in de UAV 2012

De vervaltermijn staat in paragraaf 12 van de UAV 2012. De hoofdregel is dat de aannemer niet meer aansprakelijk is voor tekortkomingen aan het werk, zodra het werk is opgeleverd (lid 1). Onder bepaalde voorwaarden kan dit anders zijn (lid 2). In lid 4 zijn de vervaltermijnen daarvoor opgenomen.

Sub a geeft de hoofdregel en bepaalt dat de rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de aannemer aansprakelijk is niet ontvankelijk is, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na oplevering.

Sub b geeft de uitzondering en bepaalt dat de rechtsvordering niet ontvankelijk is na verloop van tien jaren na de oplevering, indien het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens de overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen. Deze termijnen kunnen anders dan verjaringstermijnen niet worden ‘gestuit’. Het is daarom van belang een eventuele vordering voor het einde van deze termijn in te stellen.

Onderhoudstermijn in de UAV 2012

De onderhoudstermijn is geregeld in paragraaf 11 van de UAV 2012. De onderhoudstermijn kan worden opgenomen in het bestek en is een termijn waarbinnen de aannemer is gehouden gebreken te herstellen. Deze termijn vangt aan na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. In de onderhoudstermijn optredende schade aan het werk is voor rekening van de opdrachtgever, met uitzondering van die schade die het gevolg is van ‘door de aannemer verricht onvoldoend werk’.

Andere modelovereenkomsten uit de bouw

Naast de UAV 2012 wordt er in de bouw ook gebruik gemaakt van andere modellen. Zo ook de UAV-GC 2005 (voluit: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen 2005) en de AVA 2013 (herzien december 2014).

UAV-GC CONTRACT

In tegenstelling tot de UAV 2012 zijn de UAV-GC speciaal ontwikkeld voor de bouworganisatievorm ‘Design & Construct’. Dit houdt in dat de opdrachtnemer meer taken en meer verantwoordelijkheid krijgt. De UAV-GC worden dan ook veel gebruik bij complexere opdrachten, waarbij de expertise van de aannemer al in een vroegtijdig stadium van het project nodig is. Inmiddels is er een nieuwe versie in voorbereiding, de UAV-GC 2020. Een ontwerp hiervan heeft in het voorjaar van 2021 ter visie gelegen via kennisplatform CROW.

AVA 2013

De AVA 2013 gaan (net als de UAV 2012) uit van een meer traditionele rolverdeling, waarbij de taak van de aanneming beperkt is tot de uitvoering. Doordat de AVA 2013 relatief beknopt zijn, zijn deze voorwaarden vooral geschikt voor relatief eenvoudige bouwprojecten.

Advocaat voor UAV 2012

De bouwrechtspecialisten van Wieringa Advocaten hebben veel ervaring in het adviseren en procederen over aannemingsovereenkomsten en de toepassing van standaard voorwaarden zoals de UAV 2012. Door tijdig advies in te winnen kan worden voorkomen dat u voor (onnodige) verrassingen komt te staan. Wanneer u al in een bouwgeschil betrokken bent geraakt of dreigt te geraken, kunnen wij u adviseren over uw rechtspositie en in een procedure bijstaan. Neem vrijblijvend contact op met vastgoedadvocaat Silvan Boer via 020 624 68 11 of het contactformulier hiernaast.

FAQ: UAV 2012

WAT IS DE UAV 2012?

Uniforme Administratieve Voorwaarden zijn de standaard algemene voorwaarden die in de bouw worden gebruikt.

WAT REGELT DE UAV 2012?

De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en aannemer voor bijvoorbeeld een bouwproject. Hierin is opgenomen welke voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen beide partijen.

TOT WANNEER IS AANNEMER AANSPRAKELIJK VOLGENS UAV 2012?

Hoewel het onder bepaalde voorwaarden anders kan zijn, is de aannemer na oplevering niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief