WHOA akkoorden

WHOA akkoorden

Het doel van een WHOA-traject is doorgaans om verder te gaan met ondernemen na het sluiten van een WHOA (reorganisatie)akkoord. Een WHOA-procedure kan echter ook worden gebruikt om gecontroleerd schulden af te wikkelen en de bedrijfsvoering daarna te stoppen. Partijen sluiten dan een liquidatieakkoord. Wij leggen u uit wat de verschillen zijn tussen een reorganisatieakkoord en een  liquidatieakkoord.

Key contact

WHOA akkoord: Reorganisatieakkoord

Zoals gezegd is doorgans het doel van een WHOA-traject om verder te gaan met ondernemen na het sluiten van een reorganisatieakkoord. Dit akkoord wordt opgesteld voor een noodlijdende maar levensvatbare onderneming.

Bij de herstructurering van schulden is het doel dus voortzetting van de onderneming. Een reorganisatieakkoord is echter ook mogelijk als maar een klein gedeelte van de activiteiten van een onderneming worden doorgezet.

Er zijn verschillende waarderingsmethoden. Bij de waardering zal niet alleen de waarde na een succesvolle herstructurering moeten worden meegenomen, maar ook de kans dat de herstructurering middels het WHOA akkoord niet het gewenste resultaat zal hebben en er alsnog een faillissement zal volgen. Het verdient aanbeveling om een objectief en controleerbaar waarderingsrapport te laten opstellen door een onafhankelijke waarderingsdeskundige. Dit zal in de regel de kans van slagen van een WHOA-traject vergroten.

WHOA akkoord: Liquidatieakkoord

De WHOA staat open voor (de homologatie van) een akkoord waarbij een onderneming, die geen overlevingskansen meer heeft, wordt afgewikkeld. De WHOA kan in die situatie worden toegepast als met een gecontroleerde afwikkeling van de bedrijfsvoering door middel van een akkoord buiten faillissement een beter resultaat behaald kan worden dan met een afwikkeling in faillissement. Dit akkoord wordt een liquidatieakkoord genoemd.

De partij die de homologatie van een liquidatieakkoord verzoekt, dient aannemelijk te maken dat met dit WHOA akkoord buiten faillissement een meerwaarde voor de gezamenlijke schuldeisers kan worden bereikt. In de regel zal het voordeel zijn dat er geen kosten voor de curator worden gemaakt en dat de afwikkeling sneller zal verlopen. De enkele mededeling dat in een faillissement sprake zal zijn van hoge faillissementskosten is echter niet voldoende. Verder moeten bij de beoordeling van een verzoek tot homologatie van een liquidatieakkoord de belangen van alle gezamenlijke schuldeisers in ogenschouw worden genomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de belangen van de Belastingdienst, de financier, de werknemers of een verhuurder.

Ook bij de voorbereiding van een liquidatieakkoord kan het noodzakelijk zijn dat de schuldenaar een beroep doet op de in de wet gegeven voorzieningen om te voorkomen dat schuldeisers (of aandeelhouders) die niet willen meewerken het proces blokkeren of vertragen, door bijvoorbeeld het faillissement van de schuldenaar aan te vragen of beslagen te leggen. Zo kan een afkoelingsperiode noodzakelijk zijn.

Hoe kunnen wij u helpen?

De WHOA kan gebruikt worden om te komen tot een ordentelijke staking van een onderneming en verdeling van de activa onder de schuldeisers middels het aanbieden van een WHOA akkoord. Die verdeling moet conform de wet plaatsvinden en het kan zeker lonen om één van onze WHOA-specialisten mee te laten kijken. Bent u benieuwd naar uw positie als schuldeiser of aandeelhouder bij een WHOA-procedure? Neem gerust en vrijblijvend contact op met één van onze WHOA-advocaten en advocaten insolventierecht.

Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief