Contractspartij betrokken bij WHOA

Contractspartij betrokken bij WHOA

De schuldenaar (ondernemer) die in een WHOA-traject zit moet zijn (lang)lopende contracten (denk bijvoorbeeld aan huur-, agentuur-, distributie-, franchise-, SLA-, licentie- en managementovereenkomsten) in beginsel gewoon nakomen. Deze schuldenaar (of de herstructureringsdeskundige die is benoemd) kan de rechter echter toestemming vragen om een lopend contract te wijzigen of op te zeggen. Wij leggen u uit hoe dat proces eruitziet.

Key contact

Eerst voorstel tot wijziging of beëindiging

De schuldenaar (ondernemer) die in een WHOA-traject (of de herstructureringsdeskundige die is benoemd) kan de rechter niet meteen toestemming vragen om een lopend contract te wijzigen of op te zeggen. Eerst moet deze onderneming haar wederpartij een voorstel tot wijziging of beëindiging van het contract doen. Pas als dat voorstel niet wordt geaccepteerd kan de rechter worden aangezocht om alsnog die wijziging of beëindiging te bewerkstelligen.

Positie contractspartij bij WHOA

De contractspartij van de schuldenaar (ondernemer) die in een WHOA-traject zit en die wordt geconfronteerd met diens verzoek om een lopend contract te wijzigen of op te zeggen, kan maar op één grond om afwijzing van dit verzoek vragen. Deze wederpartij moet aantonen dat de schuldenaar (ondernemer) die in een WHOA-traject zit niet verkeert in de toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan. Oftewel: hij dient aan te tonen dat homologatie van het akkoord dus ook niet mogelijk is.

Verder kan de contractuele wederpartij van de schuldenaar (ondernemer) die in een WHOA-traject zit of die zo een traject voorbereidt, niet vanwege (de voorbereiding van) dat WHOA-traject het lopende contract ontbinden of verplichtingen daaronder opschorten.

Beoordeling rechter

De schuldenaar (ondernemer) die in een WHOA-traject zit (of de herstructureringsdeskundige die is benoemd) kan niet los om toestemming vragen om een lopend contract te wijzigen of op te zeggen. Een verzoek daartoe dient tegelijkertijd te worden ingediend met het verzoek tot homologatie van het akkoord. De rechter beoordeelt beide verzoeken dus op hetzelfde moment.

Opzegging contract

Indien de rechter toestemming geeft om een lopend contract op te zeggen, vindt de opzegging van rechtswege plaats op de dag waarop het akkoord door de rechtbank is gehomologeerd tegen een door de schuldenaar (ondernemer) of de herstructureringsdeskundige gestelde termijn. Als de rechtbank deze termijn niet redelijk vindt, kan zij bij de verlening van de toestemming een langere termijn vaststellen. Een termijn van drie maanden vanaf de homologatie van het akkoord is in elk geval voldoende.

Schadevergoeding contractspartij

De contractuele wederpartij van de schuldenaar (ondernemer) die in een WHOA-traject zit en die wordt geconfronteerd met de opzegging van een contract heeft in beginsel recht op vergoeding van de schade die zij lijdt als gevolg hiervan. De schuldenaar (ondernemer) die in een WHOA-traject zit kan bij het verzoek tot homologatie van het akkoord al bij voorbaat vragen om dit recht op schadevergoeding te beperken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De WHOA kan gebruikt worden om te komen tot een wijziging of beëindiging van (lang)lopende contracten. Daar komt het nodige bij kijken terwijl de gevolgen ingrijpend kunnen zijn. Het kan daarom zeker lonen om één van onze WHOA-specialisten mee te laten kijken. Bent u benieuwd naar uw positie als contractuele wederpartij van een schuldenaar (ondernemer) die in een WHOA-traject zit, of overweegt uzelf een WHOA-traject? Neem gerust en vrijblijvend contact op met één van onze WHOA-advocaten en advocaten insolventierecht.

Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief