Aandeelhouder betrokken bij WHOA

Aandeelhouder betrokken bij WHOA

Bent u aandeelhouder van een onderneming die betrokken wordt in een WHOA-procedure? Met de WHOA (wet homologatie onderhands akkoord) kan u als aandeelhouder (grotendeels) buitenspel worden gezet. Zonder dat u daarvoor kiest, kunnen uw aandelen u ontnomen worden. Er zijn echter mogelijkheden om u hier tegen te verzetten.

Key contact

Wat betekent een WHOA-traject voor een aandeelhouder?

Ondernemingen die in financiële moeilijkheden zitten en een faillissement willen voorkomen, kunnen gebruik maken van de WHOA. De WHOA biedt schuldenaren (ondernemingen) de mogelijkheid om een akkoord op te leggen aan kapitaalverschaffers. Kapitaalverschaffers zijn doorgaans schuldeisers met een kortlopende vordering, financiers met een langlopende vordering (bijvoorbeeld de bank) en aandeelhouders. Bij het aanbieden van het akkoord wordt onderzocht welke partijen in the money zijn. Omdat aandeelhouders betrokken bij de WHOA vaak niet in the money zijn, hebben zij vaak een slechte positie bij het aanbieden van een WHOA-akkoord. Wat houdt in the money zijn in?

In the money zijn

Stel dat de noodlijdende onderneming zonder schuldenlast potentieel een waarde heeft van € 100.000 (lees hier meer over deze potentiële waarde van een onderneming). De bank heeft een langlopende vordering van € 75.000 en leveranciers hebben kortlopende vorderingen van € 25.000. De aandeelhouders zijn in deze casus niet in the money. Als de onderneming te gelde wordt gemaakt en de kapitaalverschaffers een bedrag uitgekeerd krijgen, resteert er niks voor de aandeelhouders.

Ondernemingen die een WHOA-procedure overwegen, hebben vaak financiële problemen. Logischerwijs resteert er bij deze ondernemingen dus ook geen uitkering voor de aandeelhouders (ze zijn niet in the money). Daardoor kunnen rechten van aandeelhouders ingrijpend gewijzigd worden.

Debt for equity swap

Onder de WHOA is het mogelijk dat u uw aandelen verliest als u niet in the money bent. Het ligt namelijk voor de hand dat het herstructureren van de schulden via een ‘debt for equity swap’ zal plaatsvinden. In die situatie worden de vorderingen van schuldeisers (geheel of gedeeltelijk) omgezet in equity (eigen vermogen): deze schuldeisers krijgen vervolgens aandelen in de onderneming en hun vorderingen op de onderneming worden afgewaardeerd. Aantrekkelijk voor de schuldeisers, die de waarde van hun vordering op de noodlijdende onderneming (gedeeltelijk) behouden, maar niet voor de bestaande aandeelhouders.

Als bestaande aandeelhouders van de noodlijdende onderneming zult u namelijk door de debt for equity swap geconfronteerd worden met verwatering van het aandelenbelang en de daaraan verbonden zeggenschap. Mogelijk houdt het WHOA-akkoord zelfs in dat u uw aandelen volledig verliest.

Wat kunt u doen als aandeelhouder betrokken bij de WHOA?

  • U bent aandeelhouder en er is nog geen WHOA-akkoord voorbereid/voorgelegd

Als nog geen WHOA-akkoord is aangeboden maar u voorziet dat dit wel gaat gebeuren, dan kan het verstandig zijn daarbij in een vroeg stadium betrokken te worden. Wellicht is het mogelijk dat u uw aandelen kunt behouden als u (een deel van) de financiering op u neemt. Uiteraard dient u daarbij de kansen van de onderneming op de lange termijn (de levensvatbaarheid) mee te wegen in uw beslissing.

Is het aanbod onder het WHOA-akkoord ongunstig, dan kunt u tegen het akkoord stemmen, aanvullende vragen stellen en eventueel een verzoek tot afwijzing van het akkoord indienen of uw zienswijze bij het akkoord geven. U kunt de rechtbank ook vragen om een observator aan te wijzen of andere verzoeken doen aan de rechtbank. Ondanks uw acties en mogelijkheden, kunt u echter het akkoord opgelegd krijgen door de rechter. Als het akkoord wordt gehomologeerd, is het ook verbindend voor u, ook al heeft u zich tegen het akkoord verweerd.

En de aandeelhoudersvergadering dan?

Voor het aanbieden van het akkoord heeft het bestuur van een onderneming géén goedkeuring nodig van de algemene vergadering van aandeelhouders: het akkoord dat door de rechtbank wordt gehomologeerd treedt voor een goedkeuringsbesluit in de plaats. Ook voor de uitgifte van aandelen is geen goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering vereist. Logischerwijs blijven ook voorkeursrechten van aandeelhouders buiten toepassing en gelden tussen aandeelhouders onderling overeengekomen afspraken ten aanzien van de aandelen, niet. Uw mogelijkheden om het WHOA-akkoord via de aandeelhoudersvergadering tegen te houden worden dus aanzienlijk beperkt.

Wat kunnen wij voor u als aandeelhouder betekenen?

Uw mogelijkheden als aandeelhouder van een schuldenaar (onderneming) die een WHOA-akkoord gaat aanbieden, hangen af van verschillende omstandigheden. Bent u in the money? Wordt u in een vroeg stadium betroken bij de procedure, bijvoorbeeld omdat u kunt (her)financieren? Of wil u wellicht zelf een WHOA-akkoord initiëren omdat u zowel bestuurder als (groot)aandeelhouder bent? In die gevallen zijn er voor u mogelijkheden om (een deel van) de waarde van uw aandelen te behouden. In andere gevallen zijn de mogelijkheden weliswaar beperkter, maar kunt u zich ook tegen het WHOA-akkoord verzetten.

Bij Wieringa Advocaten hebben we veel ervaring met de WHOA. Onze WHOA-specialisten staan zowel ondernemingen bij die een WHOA-akkoord willen aanbieden als schuldeisers van ondernemingen die zich tegen een WHOA-akkoord willen verzetten. Bent u benieuwd naar uw positie als aandeelhouder bij een WHOA-procedure? Neem gerust en vrijblijvend contact op met één van onze WHOA-advocaten en advocaten insolventierecht.

Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief