Kosten WHOA-procedure

Kosten WHOA-procedure

Als u als schuldenaar (ondernemer) een WHOA-procedure overweegt, is het belangrijk dat u zich bewust bent van de kosten die verbonden zijn aan het doorlopen van een WHOA-traject. Wij leggen u uit wat de belangrijkste kosten zijn en hoe u mogelijk kosten kunt besparen.

Key contact

Kosten WHOA-procedure

Samengevat moet u rekening houden met de volgende kosten voor de WHOA-procedure:

  1. Kosten adviseurs (advocaat, accountant, fiscalist) bij voorbereiding WHOA-akkoord
  2. Kosten voor het (laten) uitvoeren van waarderingen (door waarderingsdeskundigen).
  3. Kosten bij het aanbieden van het akkoord, bijvoorbeeld aan de hand van een geautomatiseerd systeem of ondersteuningskosten.
  4. Griffierecht.
  5. Kosten advocaat in verband met het voorbereiden van het akkoord en voeren van de WHOA-procedure.
  6. Eventuele kosten herstructureringsdekundige of observator.
  7. Eventueel kosten notaris.

Kosten voorbereiden WHOA-akkoord

In het stappenplan beschrijven wij de stappen die u als schuldenaar (ondernemer) moet zetten om een akkoord te kunnen aanbieden. Veel van die stappen vinden plaats gedurende voorbereiding. Er moet worden geïnventariseerd welke schulden de onderneming heeft, of er bereidheid is om de onderneming te herfinancieren en welk aanbod aan schuldeisers en aandeelhouders kan worden gedaan. Als u de administratie van de onderneming op orde heeft, kunt u veel zelf doen. Als u zich in het voortraject laat bijstaan door een advocaat, accountant en/of fiscalist zijn daar uiteraard kosten voor de WHOA-procedure aan verbonden.

Waardering van de onderneming

Voor het laten slagen van een WHOA-traject is het van belang dat u aan stemgerechtigde partijen kunt laten zien dat het scenario waarin de onderneming wordt gereorganiseerd gunstiger is dan het scenario waarin de onderneming failliet gaat. U moet daarom de onderneming (laten) waarderen in deze twee scenario’s. Over de reorganisatiewaarde en de liquidatiewaarde leest u hier meer.

De waarderingen van de onderneming kunnen door specialisten zoals corporate finance-deskundigen en register valuators worden uitgevoerd. In dat geval brengen die waarderingen kosten met zich mee. De waarderingen kunt u ook zelf uitvoeren of laten uitvoeren door de accountant van de onderneming. Er is een wettelijke verplichting om de waarderingen te laten uitvoeren (en de gehanteerde uitgangspunten en aannames bij de berekening toe te lichten), maar de wetgever stelt geen vereisten aan wíe die waarderingen uitvoert. Voor het laten slagen van het akkoord kan het echter van belang zijn dat onderneming door een onafhankelijke derde is gewaardeerd.

Het aanbieden van het WHOA-akkoord

Als de voorbereidingen zijn getroffen en het akkoord is opgesteld, zult u het akkoord moeten aanbieden aan stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders. Hoe meer partijen bij de onderneming betrokken zijn, hoe meer tijd (en kosten) u aan de correspondentie met partijen zult moeten besteden. U kunt er ook voor kiezen de berichtgeving richting stemgerechtigde partijen te automatiseren door gebruik te maken van software. Daardoor maakt u mogelijk extra kosten voor de WHOA-procedure.

Griffierecht WHOA

Als het akkoord is aangeboden, kan het onder bepaalde voorwaarden worden gehomologeerd door de rechtbank. Het griffierecht voor verzoeken tot homologatie van het akkoord bedraagt voor niet-natuurlijke personen € 5.737 en voor natuurlijke personen € 2.277 (in 2022).

Voor het verzoek aan de rechtbank heeft u een advocaat nodig. Hier zijn ook kosten aan verbonden. Bij Wieringa Advocaten hebben we meerdere keren met de WHOA-procedure gewerkt en kunnen we daardoor efficiënt en kostenbesparend te werken. Neem gerust vrijblijvend contact op om uw zaak en de daaraan verbonden kosten te bespreken.

Herstructureringsdeskundige en observator

De wet bepaalt dat wanneer niet alle klassen hebben ingestemd met het akkoord (zie hier voor een uitleg over de klassenindeling deze pagina), de rechtbank alsnog een observator zal aanwijzen wanneer om homologatie van het akkoord wordt verzocht. Het salaris van de observator zal betaald moeten worden door de onderneming. Het akkoord kan niet worden gehomologeerd indien de kosten niet zijn betaald of geen zekerheid is gesteld voor het salaris van de observator.

De observator kan dus een verplichte kostenpost zijn voor de onderneming die gebruik wil maken van de WHOA. Dat zit anders voor de herstructureringsdeskundige. De onderneming kan er zelf voor kiezen om een herstructureringsdeskundige te laten benoemen. Daar zitten voor- en nadelen aan en uiteraard ook bijkomende kosten voor de WHOA-procedure.

Notaris

Als het akkoord is gehomologeerd, zal de uitvoering van het akkoord soms moeten worden begeleid door een notaris, met name wanneer bijvoorbeeld sprake is van een debt for equity swap.

Hoe kunnen wij u helpen?

Bij Wieringa Advocaten hebben we veel ervaring met de WHOA en kunnen we u bijstaan in het doorlopen van bovenstaande stappen en uw kosten zoveel mogelijk besparen. Omdat we meerdere keren met de WHOA-procedure hebben gewerkt, kunnen we daardoor efficiënt en kostenbesparend het traject doorlopen. Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze WHOA-advocaten en advocaten insolventierecht om uw zaak en de daaraan verbonden kosten te bespreken.


Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief