Reorganisatiewaarde en vereffeningswaarde: hoe worden die berekend?

Reorganisatiewaarde en vereffeningswaarde: hoe worden die berekend?

Het doel van de WHOA is een onderneming met dreigende betalingsproblemen, maar met rendabele bedrijfsactiviteiten, de mogelijkheid te bieden om haar schuldenlast te saneren. De nadruk van de WHOA-procedure ligt op het voorkomen van onnodig waardeverlies. De wetgever heeft bedacht dat als onnodig waardeverlies voor schuldeisers en aandeelhouders kan worden voorkomen, dit een goede reden is om schuldeisers te dwingen om (gedeeltelijk) afstand van hun rechten of vorderingen te doen.

Key contact

Vergelijking tussen reorganisatiewaarde en vereffeningswaarde

Daarvoor is het wel van belang dat de schuldenaar (ondernemer) kan aantonen dat een situatie waarin herstructurering plaatsvindt ook daadwerkelijk gunstiger is voor schuldeisers en aandeelhouders (de vermogensverschaffers) dan een situatie waarin geen herstructurering plaatsvindt en het bedrijf failliet gaat of geliquideerd wordt. Het idee is daarom dat de schuldenaar (ondernemer) twee berekeningen laat maken, van de reorganisatiewaarde en van de vereffeningswaarde, en die waarderingen presenteert aan schuldeisers en aandeelhouders. Hoewel zij onder het akkoord afstand zullen moeten doen van hun rechten, kan de schuldenaar (ondernemer) wel aantonen dat de herstructurering uiteindelijk gunstiger is en onnodig waardeverlies voorkomt.

Reorganisatiewaarde

De reorganisatiewaarde is de waarde die naar verwachting gerealiseerd kan worden als het akkoord tot stand komt. Bij de waardering zal niet alleen de waarde na een succesvolle herstructurering moeten worden meegenomen, maar ook de kans dat de herstructurering niet het gewenste resultaat zal hebben en er alsnog een faillissement zal volgen. De reorganisatiewaarde is (in tegenstelling tot de vereffeningswaarde) een potentiële, toekomstige waarde. Na de herstructurering zal de onderneming niet direct deze waarde vertegenwoordigen. De waardering van de onderneming na reorganisatie kan worden onderbouwd met kasstroomoverzichten en prognoses. De waardering dient eveneens een toelichting te bevatten van de gehanteerde uitgangspunten en aannames bij de berekening.

Vereffeningswaarde

De vereffeningswaarde (ook wel liquidatiewaarde) is de opbrengst die naar verwachting gerealiseerd kan worden bij een vereffening van het vermogen van de schuldenaar (doorgaans in faillissement). De vereffeningswaarde of liquidatiewaarde kan op verschillende manieren worden berekend. Zo kan worden gekeken naar de afzonderlijke waarde van de activa (piece meal), of kan de waardering worden gemaakt op basis van verkoop van de onderneming als geheel (going concern). Doorgaans zal de waarde van de onderneming als geheel hoger liggen. Bij de waardering moet echter worden toegelicht waarom het wel of niet mogelijk is om de onderneming going concern te verkopen.

Ervaring Wieringa Advocaten met waarderingen reorganisatiewaarde en vereffeningswaarde

De vereffeningswaarde en reorganisatiewaarde zijn belangrijke aspecten van het WHOA-akkoord. Als het verschil tussen de vereffeningswaarde en reorganisatiewaarde hoger is, is de kans op een geslaagd WHOA-traject aannemelijk. Tegelijkertijd zitten er ook nadelen aan een hoge reorganisatiewaarde. De hoogte van de vereffeningswaarde heeft bovendien invloed op het aanbod dat u moet doen in het WHOA-akkoord.

In ieder geval vergroot een objectief en controleerbaar waarderingsrapport opgesteld door een onafhankelijke waarderingsdeskundige de kans op een succesvolle herstructurering. Immers zijn er bij het traject verschillende vermogensverschaffers betrokken, ieder met een ander belang en een eigen standpunt omtrent de waardering. Goede en objectieve waarderingen kunnen de rechtbank overtuigen van het nut van de reorganisatie.

Bij Wieringa Advocaten hebben we veel ervaring met de WHOA. Onze WHOA-specialisten staan zowel ondernemingen bij die een WHOA-akkoord willen aanbieden als schuldeisers van ondernemingen die zich tegen een WHOA-akkoord willen verzetten. Neem gerust eens contact op met uw vragen!

Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief