Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

CAR-verzekering in de bouw

Waarvoor dient een CAR-verzekering in de bouw? Een Construction Allrisk verzekering (oftewel: CAR-verzekering) dekt risico’s op schade op en rondom de bouwlocatie tijdens bouwwerkzaamheden. Bouwwerkzaamheden kunnen schade veroorzaken door bijvoorbeeld trilling, gebruik van zwaar materieel en het vrijkomen van stof. Zeker bij ingrijpende (ver)bouwwerkzaamheden is schade niet altijd te voorkomen, hoe zorgvuldig de aannemer ook te werk gaat. Een CAR-verzekering is dan ook aan te raden, niet alleen voor de aannemer maar (juist) ook voor de opdrachtgever en eventuele andere partijen die betrokken zijn bij de bouw

Een CAR-verzekering is veelal een aanvullende verzekering bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Daarbij kan er sprake zijn van samenloop tussen deze verzekeringen. Uit de polisvoorwaarden moet dan blijken onder welke verzekering een schade kan worden uitgekeerd (zie: HR 8 juli 1991, NJ 1991, 778).

CAR-verzekering aannemer

Voor aannemers kan het handig zijn om een doorlopende CAR-verzekering af te sluiten. Daarmee is er dekking voor elk bouwproject. Nadeel van een doorlopende CAR-verzekering voor aannemers is dat (wellicht) niet bij elk project een verzekering nodig is, terwijl de kosten doorlopen. Een ander nadeel kan zijn dat voor specifieke bouwprojecten maatwerk nodig kan zijn (bijvoorbeeld gelet op de omvang) of door de opdrachtgever specifieke eisen worden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van het minimaal te verzekeren bedrag.

advocaat CAR-verzekering

CAR-verzekering opdrachtgever

Het afsluiten van een CAR-verzekering is zoals gezegd ook van belang voor de opdrachtgever en eventuele andere partijen die bij de bouw zijn betrokken, zoals onderaannemers, architecten en leveranciers.

Wanneer een opdrachtgever schade lijdt zou hij uiteraard kunnen proberen deze schade te verhalen op de aannemer. De aannemer is echter niet altijd aansprakelijk voor elke schade tijdens de bouw. Als de aannemer al aansprakelijk is, is de volgende vraag of de aannemer voldoende verhaal biedt. Zie ook: aansprakelijkheid van aannemer na oplevering.

Om dergelijke discussies en risico’s te voorkomen doet de opdrachtgever er goed aan om in de aannemingsovereenkomst vast te leggen dat de aannemer over een afdoende CAR-verzekering beschikt, de partij in kwestie als mede-verzekerde wordt aangemerkt (zie hierna) en dat ook te controleren.

Een andere mogelijkheid is dat de opdrachtgever zelf een CAR-verzekering afsluit, zodat vooraf zeker is dat de bouw verzekerd is onder de voorwaarden die de opdrachtgever heeft vastgelegd.

Dekking CAR-verzekering

Met een CAR verzekering worden doorgaans (uiteraard afhankelijk van de polisvoorwaarden) de volgende schadeposten verzekerd:

  • Schade aan het bouwwerk dat wordt gebouwd of verbouwd;
  • Schade aan bouwmaterialen;
  • Schade door bouwwerkzaamheden aan omringende gebouwen;
  • Schade aan materiaal van de opdrachtgever;
  • Schade aan steigers, gereedschap, bouwketen;
  • Schade aan het bouwwerk tijdens de onderhoudstermijn.

Mede-verzekerden

Hoewel de CAR-verzekering in de bouw meestal door de aannemer wordt afgesloten, biedt de CAR-verzekering doorgaans dekking tegen materiële schade van alle bij de bouw betrokken partijen. Ook de opdrachtgever en eventuele andere betrokken partijen worden als mede-verzekerde aangemerkt. Dat dit niet altijd het geval is en hierover discussie kan ontstaan volgt bijvoorbeeld uit een arrest van de Hoge Raad van 19 april 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY3123).

CAR-verzekering Bouw

Diensten Wieringa Advocaten

De vastgoedadvocaten van Wieringa Advocaten hebben ervaring met het procederen en adviseren over de CAR-verzekering en aanverwante onderwerpen zoals aansprakelijkheid in de bouw. Heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met Silvan Boer via 020 624 68 11 of het contactformulier hiernaast.

Lees ook:

FAQ: CAR-verzekering

Wat is een CAR-verzekering?

Een CAR-verzekering in de bouw is veelal een aanvullende verzekering naast de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) voor bouwprojecten.

Waarom een CAR-verzekering in de bouw?

Een Construction Allrisk verzekering (oftewel: CAR-verzekering) dekt risico’s op schade op en rondom de bouwlocatie tijdens bouwwerkzaamheden.

In de bouw wordt de CAR-verzekerking doorgaans afgesloten door de aannemer, maar biedt deze dekking tegen materiële schade van alle bij de bouw betrokken partijen.

Ook dekking voor mede-verzekerden?

Het afsluiten van een CAR-verzekering is zoals gezegd ook van belang voor de opdrachtgever en eventuele andere partijen die bij de bouw zijn betrokken, zoals onderaannemers, architecten en leveranciers.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten