icon

Algemene voorwaarden en consumenten

Algemene voorwaarden worden veelvuldig gebruikt in het handelsverkeer en kunnen van grote invloed zijn op de juridische relatie tussen partijen. Als een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf algemene voorwaarden in een overeenkomst wil gebruiken (hierna: de professionele partij) en haar wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: de consument), dient de professionele partij rekening te houden met verschillende bijzondere regels waarmee beoogd wordt de consument te beschermen.

Zo geldt dat een beding van de professionele partij in algemene voorwaarden vernietigbaar is indien het beding onredelijk bezwarend is voor de consument en/of de consument niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen (op grond van artikel 6:233 BW). Daarmee wordt aan consumenten (en overigens ook aan kleine ondernemers) een bijzondere bescherming geboden tegen het gebruik van onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden en onbekende algemene voorwaarden.

Een consument kan bovendien een beroep doen op de zogeheten zwarte lijst van artikel 6:236 BW en de grijze lijst van artikel 6:237 BW. Daardoor wordt voor de consument bij aantal specifieke bedingen een gunstige bewijspositie gecreëerd. In de zwarte lijst staan de verboden bedingen opgesomd die voor de consument onredelijk bezwarend zijn en waartegen tegenbewijs niet eens mogelijk is. In de grijze lijst staan de bedingen waarvan wordt vermoed dat deze onredelijk bezwarend zijn en waarbij de professionele partij dient te bewijzen dat geen sprake is van een onredelijk bezwarend beding.

Bij toetsing van algemene voorwaarden die gebruikt worden in overeenkomsten met consumenten dient ook aandacht te worden besteed aan Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. In deze richtlijn is de zogeheten blauwe lijst opgenomen, waarmee eveneens is beoogd de consument te beschermen tegen oneerlijke bedingen in overeenkomsten met een professionele partij.

Verder is van belang dat algemene voorwaarden die van toepassing zijn op overeenkomsten tussen professionele partijen en consumenten duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld. Bij twijfel over de betekenis van een voorwaarde, prevaleert de voor de consument meest gunstigste uitleg (op grond van artikel 6:238 lid 2 BW).

Tevens kan een buitenlandse professionele partij onder omstandigheden geen beroep doen op haar algemene voorwaarden, als haar wederpartij een consument is die zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft (op grond van artikel 6:247 BW).

Hebt u vragen over het gebruik van algemene voorwaarden of wilt u algemene voorwaarden opstellen die zijn toegespitst op uw activiteiten? Neem gerust contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring met het adviseren en procederen over algemene voorwaarden en zijn u vanzelfsprekend graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Algemene voorwaarden en consumenten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief