icon

Werking van grijze en zwarte lijst ten aanzien van niet-consumenten (reflexwerking)

Deze blog is onderdeel van de Serie Algemene voorwaarden.

Indien een beding in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is, dan kan het vernietigd worden. Ten aanzien van overeenkomsten met consumenten, wijst artikel 6:236 BW een aantal bedingen aan die geacht worden onredelijk bezwarend te zijn (de zwarte lijst). Artikel 6:237 BW noemt bedingen waarvan wordt vermoed dat deze onredelijk bezwarend zijn (de grijze lijst). Voor een meer inhoudelijke behandeling van deze lijsten wordt verwezen naar onze blog daarover.

De zwarte en grijze zijn expliciet van toepassing verklaard op overeenkomsten met consumenten. De werking van deze lijsten is daar echter niet tot beperkt. Deze lijsten hebben namelijk ook zogenaamde reflexwerking.

Een beding in algemene voorwaarden is immers op grond van artikel 6:233 BW vernietigbaar als het onredelijk bezwarend is. Dat is een open norm die niet enkel van toepassing is op overeenkomsten met consumenten. Het ligt voor de hand om ook in andere gevallen bij de bepalingen zoals opgenomen inde grijze en zwarte lijst aan te sluiten, met name in de gevallen als er weliswaar geen sprake is van een consument, maar wel van een kleine ondernemer. De grijze en zwarte lijst hebben op die manier een normerende werking.

De reflexwerking van de grijze en zwarte lijst wordt in de rechtspraak en literatuur geaccepteerd.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Werking van grijze en zwarte lijst ten aanzien van niet-consumenten (reflexwerking)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief