icon

Hoger beroep kan ook voor (enkel) wijziging verzoek/eis

Hoger beroep wordt veelal ingesteld door partijen die geheel of deels in het ongelijk zijn gesteld. In zijn arrest van 28 juni 2024 (ECLI:NL:HR:2024:968) oordeelt de Hoge Raad dat een hoger beroep ook kan worden ingesteld voor enkel het wijzigen van een verzoek of eis. Dat geldt dus ook voor partijen wiens verzoek of eis in eerste aanleg volledig is toegewezen.

In de onderhavige procedure gaat het om een verzoekschriftprocedure over een familiegeschil. De partijen worden de moeder en de vader genoemd.

Rechtbank en hof

Tijdens de mondelinge behandeling bij de rechtbank komen de moeder en de vader tot een vergelijk. De rechtbank wijst de gewijzigde verzoeken van beide partijen overeenkomstig toe.

De moeder (de appellant) – wiens verzoek, na wijziging, dus volledig werd toegewezen – gaat in hoger beroep, waarbij zij haar verzoek (terug)wijzigt in haar oorspronkelijke verzoek.

Het hof verklaart de moeder niet-ontvankelijk en overweegt daartoe als volgt.

Als uitgangspunt geldt dat de partij van wie het verzoek door de rechter in eerste aanleg is toegewezen, geen belang heeft bij een hoger beroep en dat het rechtsmiddel van hoger beroep er niet voor dient in een dergelijk geval gelegenheid te geven om de beschikking waarbij het verzoek is toegewezen, ongedaan te maken.

Hoge Raad

De moeder gaat vervolgens in cassatie en klaagt dat het hof haar ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. De Hoge Raad gaat daarin mee en overweegt als volgt.

3.2 (…) Ook als het verzoek of de vordering van een partij in eerste aanleg is toegewezen, kan deze partij belang hebben bij het instellen van hoger beroep; hoger beroep kan immers ook uitsluitend dienen tot verandering of vermeerdering van verzoek of eis.2 Het stond de moeder dan ook vrij om in hoger beroep te verzoeken een zorgregeling vast te stellen overeenkomstig haar inleidende verzoek, ongeacht of zij dat verzoek ter zitting in eerste aanleg had aangepast aan de aldaar bereikte overeenstemming.

Wieringa advocaten is u graag van dienst

Als u vragen hebt over het voeren, voorbereiden of juist voorkomen van een procedure, neem dan contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring met het voeren van procedures, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Wieringa Advocaten is u graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hoger beroep kan ook voor (enkel) wijziging verzoek/eis

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief