icon

Burgemeester teruggefloten door rechter: Pride op Amstelveld mag doorgaan tot 00:00 uur

Hoewel de voorbereidingen al in volle gang zijn en de stad al langzaam in de stemming aan het komen is, was het op de valreep toch nog even spannend voor de festiviteiten van Pride Amsterdam op het Amstelveld.

Uitspraak voorzieningenrechter

De burgemeester van Amsterdam heeft op 16 juni 2023 aan de Stichting Pride Amsterdam (hierna ook wel: de Stichting) een vergunning verleend voor de Pride Amsterdam. Tot groot ongenoegen van de Stichting heeft de burgemeester de eindtijd van het pleinfeest op het Amstelveld bepaald op 20:00 uur, vanwege kort gezegd overlast voor de buurt. De Stichting heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam gevraagd om in te grijpen. Die geeft de Stichting in de uitspraak van 12 juli 2023 (ECLI:NL:RBAMS:2023:4368) gelijk.

De voorzieningenrechter stelt in zijn oordeel voorop dat de burgemeester dient te handelen overeenkomstig zijn beleid. Dit beleid is onder meer vorm gegeven in het ‘Geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam’ en in de ‘Locatieprofielen voor Evenementenlocaties 2021’, aldus de voorzieningenrechter. In dit beleid is kort gezegd opgenomen dat tijdens evenementen muziekgeluid is toegestaan vanaf 11:00 uur tot uiterlijk 23:00 uur en dat de eindtijd in bepaalde gevallen maximaal tot 00:00 uur kan worden verlengd. Een verzoek daartoe wordt van geval tot geval beoordeeld, waarbij het belang van het woon- en leefmilieu zwaar wordt meegewogen. Daarin spelen de duur en de aard van de belasting een grote rol.

De burgemeester moet dit beleid volgen, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Dit volgt uit artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht. De voorzieningenrechter vindt dat in dit geval onvoldoende door de burgemeester is gemotiveerd dat sprake was van zulke bijzondere omstandigheden dat zodanig moest worden afgeweken van het beleid dat het feest maar tot 20:00 uur mocht plaatsvinden.

De burgemeester verwees naar overlast voor de buurt – wat slechts met één zienswijze over overlast van een direct omwonende uit 2016 was onderbouwd. Ook werd verwezen naar toekomstig beleid voor viering van de Pride waaruit zal volgen dat dit evenement anders op Amstelveld zal worden ingevuld. De voorzieningenrechter vindt de ene zienswijze over overlast onvoldoende voor de onderbouwing van overlast voor de buurt en vindt dat de burgemeester toekomstig beleid niet mag betrekken bij deze zaak. Die omstandigheid ligt namelijk in de toekomst.

Voorlopige voorziening

De Stichting krijgt dus gelijk en de voorlopige voorziening wordt toegewezen. Dit houdt concreet in dat de eindtijd van het pleinfeest op het Amstelveld wordt bepaald op 00:00 uur op 4 en 5 augustus 2023. Het pleinfeest mag dus plaatsvinden zoals in de voorgaande jaren.

Het evenementenbeleid in Amsterdam is, zoals ook volgt uit deze uitspraak, geen rustig bezit. Wij houden de ontwikkelingen hierin nauwlettend in de gaten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Burgemeester teruggefloten door rechter: Pride op Amstelveld mag doorgaan tot 00:00 uur

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief