icon

Governance in de zorg

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) trad op 1 juli 2021 in werking en trok de regels voor bestuur en toezicht van stichtingen en verenigingen gelijk met die van de NV en de BV. De gewijzigde regelgeving (onderdeel van Boek 2 BW) beïnvloedde de ‘governance’ van (bepaalde) rechtspersonen.

Dit oorspronkelijk Engelstalige begrip is niet één op één te vertalen naar een Nederlandse definitie. Veelal wordt met het begrip governance gedoeld op de wijze waarop rechtspersonen bestuurd worden, de gedragscode die geldt en het toezicht binnen organisaties.

Bestuurders en toezichthouders geven invulling aan hun taken aan de hand van de verschillende governanceregels. Het is daarmee van belang dat zij op de hoogte zijn van de geldende regelgeving. Dit geldt niet alleen voor de Wbtr, maar voor alle relevante regelingen. Om zo goed mogelijk mee te bewegen met verandering in de maatschappij en opvattingen, is governance voortdurend in ontwikkeling.

Het resultaat hiervan is zichtbaar in diverse sectoren, waaronder de zorgsector. Zorginstanties zijn eveneens onderworpen aan de regels van Boek 2 BW (en daarmee de Wbtr), maar moeten tevens rekening houden met zorg-specifieke bepalingen. Denk bijvoorbeeld aan de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), de Aanpassingswet Wtza en de meest recente versie van de Governancecode Zorg 2022. Aangezien de reglementen en statuten van zorginstanties moeten aansluiten op geldende regels en principes binnen de zorg, kan de juiste inrichting van governance een doorlopende uitdaging zijn.

Met deze serie reiken wij handvatten aan voor adequate invulling van governance binnen de zorg. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. Governancecode Zorg 2022;
  2. Bestuur en toezicht binnen zorginstanties;
  3. Statuten & zorg;
  4. Belangenverstrengeling;
  5. Medezeggenschap;
  6. Procedures waarmee zorginstanties te maken kunnen krijgen.

Heeft u advies nodig over governance binnen uw zorginstantie of bent u wegens andere redenen geïnteresseerd in een van de bovenstaande onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op.

Dit artikel is mede tot stand gekomen door bijdragen van Tinca van den Heuvel, momenteel als werkstudent verbonden aan Wieringa Advocaten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Governance in de zorg

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief