icon

Is registratie in het UBO-register te omzeilen?

Wij schreven eerder over de invoering van het UBO-register. EU-lidstaten hadden het register uiterlijk op 10 januari 2020 moeten invoeren. Die termijn is door (onder meer) Nederland niet gehaald. Beoogd is dat het UBO-register dit jaar in werking treedt. Wanneer precies is niet duidelijk.

Vanaf de invoering van het UBO-register moeten Nederlandse vennootschappen en bepaalde andere entiteiten gegevens over uiteindelijk belanghebbenden (de UBO’s) verzamelen en registreren. Die verplichting rust niet alleen op B.V.’s en (niet-beursgenoteerde) N.V.’s. Voor bijvoorbeeld stichtingen en personenvennootschappen (maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen) geldt dezelfde verplichting. Verschillende andere juridische entiteiten (waaronder eenmanszaken) zijn van de verplichting uitgesloten.

Registratie vindt plaats in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het handelsregister is toegankelijk voor autoriteiten en bijvoorbeeld advocaten en notarissen maar – en daarin schuilt voor velen het bezwaar – ook voor het publiek. Niet alle geregistreerde informatie is openbaar. De namen van de UBO, zijn geboortemaand en geboortejaar, nationaliteit en woonstaat zijn openbaar net als de aard en de omvang van het door de UBO gehouden belang.

Niet van alle personen die bij een entiteit betrokken zijn, moeten de gegevens geregistreerd worden. Of iemand in de praktijk als UBO kwalificeert, is afhankelijk van meerdere factoren. Iemand is een UBO indien hij meer dan 25% houdt van de aandelen, de stemrechten of het eigendomsbelang.

Als iemand direct 25% van de aandelen in een vennootschap houdt, is duidelijk dat deze persoon kwalificeert als UBO. Lastiger is het indien (op basis van (een) overeenkomst(en)) moet worden vastgesteld of iemand meer dan 25% van de stemrechten of het eigendomsbelang heeft. Voor deze blog voert het te ver uitgebreid in te gaan op de situatie die geldt in verschillende situaties (zoals bij toegekende winstrechten) en voor verschillende betrokkenen (zoals bijvoorbeeld pandhouders en vruchtgebruikers). Als u daarover vragen heeft, zijn wij u graag van dienst.

Als uitgangspunt geldt dat wanneer het belang van een betrokkene onder de hiervoor genoemde drempels van 25% blijft, geen gegevens hoeven te worden opgenomen in het UBO-register. Als hierdoor geen UBO kan worden aangewezen, moet de “pseudo-UBO” worden geregistreerd. Naar Nederlands recht zal het bestuur als zodanig kwalificeren.

In bepaalde – uitzonderlijke gevallen – kan informatie op verzoek worden afgeschermd. Dit speelt bijvoorbeeld indien de UBO minderjarig is of de UBO door het openbaar maken van gegevens wordt blootgesteld aan een onevenredig risico of aan bijvoorbeeld een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie.

Als u wilt weten of de verplichting tot registratie in het UBO-register geldt voor een entiteit waarbij u betrokken bent, neemt u dan gerust contact met ons op. Hetzelfde geldt indien u (mogelijk) kwalificeert als UBO en daarover informatie wilt ontvangen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Is registratie in het UBO-register te omzeilen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief