icon

Klasse-indeling onder de WHOA

Deze blog is onderdeel van de Serie de WHOA.

Inleiding

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) biedt de mogelijkheid dat de schulden van een schuldenaar worden geherstructureerd door middel van een dwangakkoord buiten surseance en faillissement. Voordat een WHOA-akkoord kan worden gehomologeerd door de rechter (verbindend verklaard, ook jegens tegenstemmende partijen), moeten de schuldeisers (en andere vermogensverschaffers, zoals aandeelhouders) op wie het akkoord is gericht, over het akkoord hebben kunnen stemmen.

Klassen

Uitgangspunt is da vermogensverschaffers (schuldeisers en aandeelhouders) met dezelfde rang gelijk worden behandeld en dezelfde rechten hebben: gelijke monniken, gelijke kappen. Om dat te bereiken, worden de vermogensverschaffers (schuldeisers en aandeelhouders) in klassen ingedeeld. Als de klassenindeling niet correct is, kan dat grond zijn voor afwijzing van het verzoek tot homologatie van het akkoord (art. 384 lid 2 sub c Fw).

Keuzevrijheid klasseindeling?

De hoofdregel is dat partijen in aparte klassen moeten vallen als ze verschillende rechten hebben bij faillissementen of onder het akkoord (art. 374 lid 1 Fw). Daarnaast dienen schuldeisers met een wettelijk voorkeursrecht en contractueel achtergestelde schuldeisers in aparte klassen te worden geplaatst. Schuldeisers met gesecureerde vorderingen (bijv. pandrecht of hypotheek) worden in een aparte klasse geplaatst voor het deel van hun vordering dat is gedekt door het zekerheidsrecht (bezien in een faillissementsscenario). Voor de rest van hun vordering worden deze schuldeisers geplaatst in de klasse met gewone schuldeisers.

Mede omdat (kleine) MKB-ondernemers met minder dan 50 werknemers, minimaal 20% van hun vordering betaald moeten krijgen in een WHOA-akkoord, ligt het voor de hand dat de MKB-ondernemers in een aparte klasse worden geplaatst.

Met dit in het achterhoofd, biedt de WHOA echter wel een grote mate van flexibiliteit bij het bepalen van de klassen. Zo kan onderscheid worden gemaakt in klassen naar gelang de titel of de grootte van de vordering, bijvoorbeeld financiers vs andere (concurrente) schuldeisers en schuldeisers met grote vs schuldeisers met kleine vorderingen. De keuze voor indeling zal afhangen van de verwachting omtrent bereidheid tot instemming met het akkoord door de specifieke vermogensverschaffers.

Onjuist klasseindeling

Een onjuiste klasseindeling kan ertoe leiden dat een rechtbank weigert het akkoord te homologeren. Om dit risico te verkleinen, kan de schuldenaar of herstructureringsdeskundige de rechtbank verzoeken om voorafgaand aan de stemming de voorgestelde klasseindeling te toetsten en goed te keuren (art. 378 lid 1 Fw).

Conclusie

De WHOA biedt veel mogelijkheden om schulden te herstructureren! Heeft u vragen over de WHOA of een herstructureringsakkoord? Neem gerust contact op met een van onze specialisten op het gebied van de WHOA en het insolventierecht: Joost van der Grinten, Joram Verstoep en Joël Bouman. Wij zijn u graag van dienst!


Joël Bouman is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Klasse-indeling onder de WHOA

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief