icon

Oproep aan de Tweede Kamer: voer de WHOA in!

Vrijwel alle ondernemingen worden zwaar getroffen door de huidige coronacrisis. Deze crisis leidt tot enorme (financiële) problemen in onder meer de transport-, de horeca- en de toerismesector – al lijkt geen enkele sector te worden gespaard. Alles wijst erop dat deze problemen alleen maar zullen toenemen komende tijd.

Maatregelen kabinet

De uitzonderlijke economische maatregelen van het kabinet zullen het leed mogelijk deels kunnen verzachten. Deze maatregelen omvatten onder meer:

  1. een vergoeding tot wel 90% van de loonkosten gedurende drie maanden;
  2. een inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers;
  3. uitstel van betaling van de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen;
  4. een verruiming van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering, inhoudende dat de overheid 50% van het krediet garandeert;
  5. een rentekorting voor kleine ondernemers op microkredieten Qredits; en
  6. een tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven.

Daarnaast volgens naar alle waarschijnlijkheid compensatieregelingen voor ondernemers die de gevolgen ondervinden van de verplichte sluiting van eet- en drinkgelegenheden en de annuleringen in de reisbranche.

Maatregelen banken

In aanvulling op de economische maatregelen van het kabinet, heeft een aantal Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank) aangekondigd dat kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen kunnen krijgen.

Maatregelen overige wederpartijen

Naast het kabinet en de hierboven genoemde banken, werken ook tal van andere partijen mee aan uitstel van betalingsverplichtingen. Zo hebben de Nederlandse brouwerijen aangekondigd zich flexibel op te stellen richting horecaondernemers. Ook is bijvoorbeeld het platform ‘Help de Horeca’ gelanceerd, waar waardebonnen van horecazaken gekocht kunnen worden, in afwachting van betere tijden. Verder hebben institutionele vastgoedbeleggers aangekondigd dat zij retailers uitstel van huurbetalingsverplichtingen willen geven.

Géén invoering van de WHOA

Ondanks de hierboven maatregelen zal het aantal faillissementen en surseances van betaling in ons land hoogstwaarschijnlijk fors gaan stijgen. Een deel van die faillissementen en surseances van betaling kan echter – zonder bijkomende kosten – nú nog voorkomen worden door de Tweede Kamer. Hoe? Door invoering van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

De achtergrond hiervan is als volgt. Als een onderneming in financiële problemen verkeert, kan een herstructureringsakkoord hét reddingsplan van de onderneming vormen. Zo een akkoord houdt een betalingsregeling in, waarbij alle schuldeisers en aandeelhouders deels betaald worden en deels afstand doen van hun vordering op de onderneming. Daardoor kan een noodlijdende maar levensvatbare onderneming overeind blijven.

Onder het huidige recht dienen echter alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders met een dergelijk herstructureringsakkoord in te stemmen. Dit heeft in de praktijk vaak tot gevolg dat een enkele dwarsligger – die geen water bij de wijn wil doen – het faillissement van de onderneming kan veroorzaken. Met invoering van de WHOA kan dit worden voorkomen. Na inwerkingtreding hiervan, kan een onderneming aan de schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord aanbieden dat door de rechter kan worden goedgekeurd als (kortweg) de meerderheid daarvóór heeft gestemd. Na goedkeuring door de rechter is dit akkoord verbindend, ook voor de schuldeisers en aandeelhouders die daartegen hebben gestemd.

Conclusie

Het wetsvoorstel tot invoering van de WHOA is op 5 juli 2019 bij de Tweede Kamer ingediend. Na het uitbreken van de coronacrisis zijn er verschillende oproepen geweest voor een versnelde invoering. De Tweede Kamer heeft dat echter tot op heden niet gedaan. Dat is zonde. Met de WHOA kunnen (onnodige) faillissementen en surseances worden voorkomen. De WHOA dient zo spoedig mogelijk in werking te treden.

Heeft u vragen over de WHOA, een herstructureringsakkoord of een dreigend faillissement? Neem gerust contact met ons op. Onze advocaten vastgoed zijn u graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Oproep aan de Tweede Kamer: voer de WHOA in!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief