icon

Eerste BVIE uitspraak gepubliceerd

Gisteren werd een mijlpaal bereikt voor de kringen die zich in Nederland bezig houden met het Intellectuele Eigendomsrecht. Voor het eerst is een uitspraak gepubliceerd op basis van het nieuwe Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, dat per 1 september jongstleden voor Nederland in werking trad.

Het BVIE vervangt niet alleen het oude Benelux verdrag van die naam, maar tevens de oude Beneluxmerkenwet (BMW) en de Benelux Tekeningen- en Modellenwet (BTMW). Deze zijn nu in het verdrag geïncorporeerd. Tot enige materiële wijziging van het Benelux merken- of modellenrecht heeft dat overigens niet geleid. Wel is de vernummering van de oude vertrouwde artikelen geheel op de schop gegooid.

En dat merken we ook in de gepubliceerde uitspraak (het was natuurlijk weer het altijd actuele boek 9.nl dat met de eer ging strijken). Het betrof een merkenzaak, waarin dus niet langer werd gesproken over “artikel 13A lid 1 sub b BMW” maar over “artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE”. Inhoudelijk ging het echter nog altijd om een teken dat gelijk is aan, of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer op potentieel verwarrende wijze gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren. Net als vroeger.

Jammer dat in deze zelfde uitspraak geen gebruik werd gemaakt van een ander nieuwtje in het Intellectuele Eigendomsrecht. Nederland is te laat met de implementatie van de laatste Europese Harmonisatierichtlijn inzake de handhaving van IE-rechten. Hoewel de wetgeving nog niet is aangepast, moeten rechters nu al wel zoveel mogelijk rechtspreken in overeenstemming met die richtlijn. De richtlijn maakt mogelijk dat de verliezende partij in IE-zaken wordt veroordeeld in de volledige proceskosten die de wederpartij heeft moeten maken (wij berichtten daar al eerder over).
Helaas kwam het daar in deze zaak dus echter niet van. De eisende partij had het niet gevraagd, dus de rechter legde het niet op.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eerste BVIE uitspraak gepubliceerd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief