Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Verslag van de curator

Hieronder vindt u de verschillende openbare faillissementsverslagen die zijn opgesteld door curatoren van Wieringa. De verslagen zijn ingevolge art. 73a Fw ingediend bij de behandelende rechtbanken.

Faillissementsverslagen

In de betreffende faillissementen brengen de curatoren tenminste eens per zes maanden openbaar verslag uit. De verslagen staan gesorteerd op alfabet, waarbij de naam van de gefailleerde rechtspersoon bepalend is. Zij zijn te downloaden in PDF-formaat. Voor het weergeven en afdrukken van een PDF-bestand dient u over een passende 'reader' te beschikken, bijvoorbeeld Adobe Acrobat Reader. Deze is gratis te downloaden.

Downloads

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten