Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Restructuring and Insolvency

Wie kunnen een WHOA-akkoord initiëren?

Deze blog is onderdeel van de Serie de WHOA.

Inleiding

Naast de schuldenaar kan iedere schuldeiser, aandeelhouder, de ondernemingsraad of personeelsvereniging het WHOA traject initiëren. Let op: het woord initiëren, heeft een bredere strekking dan het woord aanbieden.

Schuldenaar

Een schuldenaar kan zijn schuldeisers en zijn aandeelhouders, of een aantal van hen, een akkoord aanbieden dat door de rechtbank kan worden gehomologeerd (art. 370 Fw).

Anderen

Schuldeisers, aandeelhouders, de ondernemingsraad of personeelsvereniging kunnen niet zelf een akkoord aanbieden dat (zonder meer) door de rechtbank kan worden gehomologeerd. Wel kan ieder van hen bij de rechtbank een verzoek indienen tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige die aan de schuldeisers en aandeelhouders van een schuldenaar, of een aantal van hen, een akkoord kan aanbieden. Ook de schuldenaar kan een dergelijk verzoek doen (artikel 371 Fw). Het door de herstructureringsdeskundige aangeboden akkoord kan vervolgens door de rechtbank worden gehomologeerd (art. 384 Fw).

Drukmiddel

Omdat ook schuldeisers en aandeelhouders (en anderen) het initiatief voor een WHOA-akkoord kunnen nemen, is de WHOA ook voor hen een effectief drukmiddel om hun eigen belangen te verdedigen. In de praktijk komt het wel voor dat de ondernemer de onderneming gijzelt ten koste van derden. Daar kan nu – meer dan vroeger – iets aan worden gedaan. Belangrijk is wel om te realiseren dat de herstructureringsdeskundige zijn eigen plan zal trekken en niet de belangen van de verzoeker zal laten prevaleren. Het is dus zaak om vooraf duidelijk te krijgen wat uw (huidige) positie is en hoe die er (vermoedelijk) uit zal gaan zien als het WHOA-akkoord zal worden gehomologeerd!

Conclusie

De WHOA biedt een geducht drukmiddel en veel mogelijkheden! Heeft u vragen over de WHOA, een herstructureringsakkoord of de wijziging of beëindiging van overeenkomsten? Neem gerust contact op met een van onze specialisten op het gebied van de WHOA en het insolventierecht: Joost van der Grinten, Peter Bos en Joram Verstoep. Wij zijn u graag van dienst!

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten.

Joosts recent blogs

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten