icon

WHOA: het herstructurerings- en het liquidatieakkoord

Deze blog is onderdeel van de Serie de WHOA.

Inleiding

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) biedt ondernemingen de mogelijkheid hun schuldenlast te herstructureren. De herstructurering gebeurt door door middel van een (dwang)akkoord buiten surseance en faillissement. Het akkoord kan met twee verschillende doelstellingen worden aangeboden en gehomologeerd: i) reorganisatie van een noodlijdende maar levensvatbare onderneming met als doel het voortbestaan van de onderneming (het reorganisatieakkoord) en ii) de afwikkeling van een niet levensvatbare onderneming buiten faillissement (het liquidatieakkoord).

i) Reorganisatieakkoord

Een WHOA-akkoord kan uitkomst bieden voor ondernemingen die hun bedrijf willen voortzetten en financieel willen herstructureren om financiële problemen te overwinnen. Dit akkoord wordt opgesteld voor een noodlijdende maar levensvatbare onderneming. Bij de herstructurering van schulden is het doel dus voortzetting van de onderneming. Dit wordt een reorganisatieakkoord genoemd. Een reorganisatieakkoord is ook mogelijk als maar een klein gedeelte van de activiteiten van een onderneming worden gecontinueerd.

ii) Liquidatieakkoord

De WHOA staat echter ook open voor (de homologatie van) een akkoord waarbij een onderneming, die geen overlevingskansen meer heeft, wordt afgewikkeld. De WHOA kan in die situatie worden toegepast als met een gecontroleerde afwikkeling van de bedrijfsvoering door middel van een akkoord buiten faillissement een beter resultaat behaald kan worden dan met een afwikkeling in faillissement. Dit kan voordelig zijn voor zowel schuldenaren als schuldeisers. Dit akkoord wordt een liquidatieakkoord genoemd.

Belangen van alle schuldeisers

De partij die de homologatie van een liquidatieakkoord verzoekt, dient aannemelijk te maken dat met dit WHOA-akkoord buiten faillissement een meerwaarde voor de gezamenlijke schuldeisers kan worden bereikt. In de regel zal het voordeel zijn dat er geen kosten voor de curator worden gemaakt en dat de afwikkeling sneller zal verlopen. De enkele mededeling dat in een faillissement sprake zal zijn van hoge faillissementskosten is echter niet voldoende. Verder moeten bij de beoordeling van een verzoek tot homologatie van een liquidatieakkoord de belangen van alle gezamenlijke schuldeisers in ogenschouw worden genomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de belangen van de Belastingdienst, de financier, de werknemers of een verhuurder.

Ook bij de voorbereiding van een liquidatieakkoord kan het noodzakelijk zijn dat de schuldenaar een beroep doet op de in de wet gegeven voorzieningen om te voorkomen dat schuldeisers (of aandeelhouders) die niet willen meewerken het proces blokkeren of vertragen, door bijvoorbeeld het faillissement van de schuldenaar aan te vragen of beslagen te leggen. Zo kan een afkoelingsperiode noodzakelijk zijn.

Conclusie

De WHOA biedt veel mogelijkheden om een onderneming financieel te herstructureren! Dat kan met het oog op het voortzetten van de onderneming, maar ook met het oog op het staken van de onderneming.

De rol van Wieringa Advocaten

Wieringa Advocaten staat klaar om u te helpen in WHOA-trajecten, of u nu streeft naar de voortzetting van uw onderneming of een ordelijke afwikkeling daarvan. Heeft u vragen over de WHOA of over demogelijkheden van een liquidatieakkoord of een herstructureringsakkoord? Neem gerust contact op met een van onze specialisten op het gebied van de WHOA en het insolventierecht: Joost van der Grinten, Stephan van de Kant en Joram Verstoep Wij zijn u graag van dienst!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
WHOA: het herstructurerings- en het liquidatieakkoord

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief