Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Corporate Law and Business Structuring

Het UBO-register is live!

Sinds vandaag kan het UBO-register worden geraadpleegd bij de Kamer van Koophandel. U kunt daarvoor deze link gebruiken.

Voor entiteiten die vanaf 27 september 2020 worden geregistreerd bij het handelsregister, geldt dat bij eerste inschrijving tevens de UBO-informatie moet worden geregistreerd. Voor entiteiten die reeds daarvoor werden geregistreerd bij het handelsregister, geldt dat de UBO-informatie uiterlijk op 27 maart 2022, dus 18 maanden later, moet zijn geregistreerd.

Voor meer informatie over wie kwalificeert als UBO, verwijzen wij naar onze blog van 16 juli 2020 en de daarin opgenomen verwijzingen.

Als u aandeelhouder bent of anderszins zeggenschap kunt uitoefenen over een entiteit, dan heeft het UBO-register mogelijk vergaande consequenties voor u. Grote kans dat (binnen afzienbare tijd) uw persoonsgegevens (openbaar) geregistreerd moeten worden bij de Kamer van Koophandel, waar dat tot op heden niet (altijd) het geval was.

Als u vragen hebt over de gevolgen van de invoering van het UBO-register voor u en uw onderneming, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Joosts recent blogs

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten