icon

Darkstore wederom gesloten door de gemeente

Wij schreven meermaals blogs over darkstores en flitsbezorgers, oftewel aanbieders van super snelle bezorging van boodschappen. Hieruit volgde onder meer dat in meerdere gemeentes, waaronder in gemeente Amsterdam, is besloten om de vestiging van darkstores te bevriezen per voorbereidingsbesluit. Dit voorbereidingsbesluit geldt één jaar, het verbod kan vervolgens worden overgenomen door het ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan. Ook hebben meerdere rechters een oordeel geveld over sluitingen van darkstores.

Recentelijke rechterlijke uitspraak: strijd met bestemmingplan

Recentelijk heeft de voorzieningenrechter van rechtbank Amsterdam wederom geoordeeld dat een sluiting van een darkstore wegens strijd met het bestemmingsplan. De gemeente stelde zich primair op het standpunt de darkstore niet voldoet aan de criteria voor detailhandel (de toegestane bestemming volgens het bestemmingsplan). Verder stelde de gemeente dat de activiteiten van de darkstore negatieve gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat in de omgeving van het pand. De gemeente zag dit als een opslag- en distributiecentrum, wat niet was toegestaan volgens het bestemmingsplan.

Detailhandel staat in het bestemmingsplan gedefinieerd als:

“Het anders dan voor directe consumptie bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.”

De darkstore (in dit geval Getir) heeft betoogd dat er geen sprake was van strijdigheid met het bestemmingplan. In tegenstelling tot de andere darkstores waarbij is geoordeeld dat deze moesten sluiten (zie hierover een blog die wij ook schreven), zou Getir haar bedrijfsvoering hebben aangepast om te voldoen aan de criteria voor detailhandel. De semi-transparante folie op de ramen was verwijderd, dus vanaf de openbare weg kon in de vestiging gekeken worden. De vestiging was toegankelijk voor klanten die ter plaatse producten konden kopen, betalen en meenemen. Klanten konden via een in de winkel aanwezige tablet hun bestelling doen, die vervolgens door medewerkers werd verzameld. Wanneer de klant een product zelf wilde bekijken, was dat ook mogelijk. In dat geval zou een medewerker het product voor de klant pakken. Daarnaast konden klanten via het platform ‘too good to go’ boodschappen afhalen. Tot slot kon de klant in de directe nabijheid van de vestiging boodschappen geleverd krijgen. Op het moment van de zitting had Getir dit ook vermeld op haar website.

De voorzieningenrechter oordeelde dat hoewel beredeneerd kan worden dat Getir deels voldoet aan de criteria van detailhandel, blijft staan dat Getir de vestiging voornamelijk gebruikt als opslag- en distributiepunt. Getir is gestart als flitsbezorgdienst. Pas onlangs heeft Getir een baliefunctie toegevoegd in het pand waar klanten zelf hun bestellingen kunnen doen en afhalen. Bovendien heeft Getir geen gegevens overgelegd en ook niet toegelicht welk aandeel van de klanten zelf fysiek de boodschappen in het pand doet. Hierom volgde de voorzieningenrechter het standpunt van de gemeente dat de detailhandelsactiviteiten van Getir ondergeschikt zijn aan die van de flitsbezorgdienst.

Vestiging opnieuw geopend: voor een deel supermarkt

Begin augustus 2022 heeft deze vestiging van Getir haar onderneming weer aangepast, zodat een gedeelte ervan een daadwerkelijke supermarkt is (een ander deel van het pand blijft wel een distributiecentrum voor het bezorgen van boodschappen). Het is nu de vraag of hier ook een gerechtelijke procedure over zal worden gevoerd.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Darkstore wederom gesloten door de gemeente

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief