icon

WHOA-homologatieverzoek niet-ontvankelijk als alle stemgerechtigden vóór het akkoord hebben gestemd

In deze blog behandelen wij de beschikking van de Rechtbank Noord-Nederland van 21 juli 2022 waarbij een verzoeker niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn WHOA-homologatieverzoek omdat hij geen belang had bij zijn verzoek.

Deze blog is onderdeel van de Serie de WHOA.

Homologatie van een akkoord

Als een schuldenaar zijn vermogensverschaffers (schuldeisers en aandeelhouders) een (WHOA) akkoord heeft aangeboden en ten minste één klasse van vermogensverschaffers met het akkoord heeft ingestemd, kan de schuldenaar de rechtbank verzoeken om homologatie (rechterlijke goedkeuring) van het akkoord. Door de homologatie worden alle schuldeisers en aandeelhouders waarop het akkoord betrekking heeft gebonden aan de inhoud daarvan, ook degenen die tegen hebben gestemd.

Als de rechtbank rechtsmacht heeft, dient zij het homologatieverzoek in beginsel toe te wijzen, tenzij zich één of meer van de afwijzingsgronden voordoet.

Beschikking Rechtbank Noord-Nederland

Bij beschikking van 21 juli 2022 heeft de Rechtbank Noord-Nederland een verzoeker niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek tot homologatie van een door hem aangeboden akkoord.

Aangeboden akkoord en verzoek tot homologatie

De verzoeker verzoekt homologatie van het door hem aangeboden onderhands akkoord. Daartoe stelt de verzoeker dat unaniem (door alle schuldeisers) met het akkoord is ingestemd en dat geen sprake is van algemene afwijzingsgronden zoals opgenomen in artikel 384 lid 2 Fw. Er waren (slechts) twee schuldeisers. De schuldeisers waren ingedeeld in twee aparte klassen.

Beide schuldeisers hebben ingestemd met het akkoord. Dat roept de vraag op waarom de verzoeker daarna nog een homologatieverzoek heeft gedaan. Het verzoek was immers al verbindend voor de instemmende schuldeisers.

In het verzoekschrift heeft de verzoeker gesteld dat zij, ondanks dat alle schuldeisers met het akkoord hebben ingesteld, verzoekt om homologatie van het akkoord omdat de schuldeisers daaraan belang toekennen. Ter zitting heeft de verzoeker nader toegelicht dat een van de schuldeisers slechts onder voorwaarde van homologatie heeft ingestemd. Deze schuldeiser heeft ter zitting verklaard dat zij enkel instemt als een akkoord volgens een WHOA-procedure gaat, maar dat homologatie geen vereiste is voor haar instemming als alle andere schuldeisers ingestemd hebben.

Verzoeker is niet-ontvankelijk

De rechtbank verklaart de verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek omdat hij onvoldoende belang heeft bij dat verzoek. Daartoe overweegt de rechtbank als volgt.

3.5.

In beginsel is het akkoord een overeenkomst tussen de schuldenaar en haar schuldeisers en/of aandeelhouders. Homologatie komt aan de orde wanneer een of meer schuldeisers niet instemmen met het door de schuldenaar aangeboden akkoord. Homologatie is een rechterlijk oordeel waarmee een onderhands akkoord aan tegenstemmers en niet-stemmers wordt opgelegd, zodat het een dwangakkoord wordt. In dit geval hebben echter alle stemgerechtigden vóór gestemd en daarmee zichzelf aan het akkoord gebonden door het voorstel van [verzoekster] te accepteren. Bij homologatie bestaat dan geen belang. Homologatie in deze situatie zou ook niet passen in het systeem van de wet, waarbij het primair aan de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders is om zich een oordeel te vormen over het akkoord; toetsing door de rechter aan artikel 384 Fw zou dan tot het ongerijmde resultaat kunnen leiden dat alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders vóór het akkoord hebben gestemd en de rechter het akkoord toch niet homologeert.

Het oordeel van de rechtbank is in lijn met de wetsgeschiedenis en het doel van de WHOA.

Wieringa Advocaten

Ondernemers kunnen door het aanbieden van een akkoord veel winnen. Hebt u vragen over de WHOA, een herstructureringsakkoord of een dreigend faillissement? Neem gerust contact op met een van onze specialisten op het gebied van de WHOA en het insolventierecht: Joost van der Grinten, Joram Verstoep en Joël Bouman. Wij zijn u graag van dienst!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
WHOA-homologatieverzoek niet-ontvankelijk als alle stemgerechtigden vóór het akkoord hebben gestemd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief