icon

Organisaties moeten hun UBO’s hebben ingeschreven vóór 27 maart 2022

Registratie UBO’s voor 27 maart 2022

Organisaties moeten vóór 27 maart 2022 hun UBO’s hebben ingeschreven bij het UBO register bij de Kamer van Koophandel. Voor entiteiten die vanaf 27 september 2020 worden geregistreerd bij het handelsregister, geldt dat bij eerste inschrijving tevens de UBO-informatie moet worden geregistreerd.

UBO en pseudo-UBO

UBO is een afkorting voor Ultimate Beneficial Owner (uiteindelijk belanghebbenden). UBO’s zijn personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Wij schreven eerder over wat de criteria zijn om te worden aangemerkt als UBO.

UBO’s zijn bijvoorbeeld:

 • personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
 • personen met meer dan 25 procent van de stemrechten; en
 • personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Als er geen personen zijn die voldoen aan de criteria om als UBO te worden aangemerkt, moeten er toch een of meer personen worden opgenomen in het register. Dit zijn zogenaamde pseudo-UBO’s. Een pseudo- UBO is een hoger leidinggevende van de betreffende entiteit. In het geval er geen UBO is, moeten alle pseudo-UBO’s (directeuren/vennooten) worden geregistreerd. Als er bijvoorbeeld meerdere statutair directeuren zijn, mag er niet slechts één worden geregistreerd als pseudo-UBO.

Entiteiten voor wie de UBO-registratieplicht geldt

De UBO-registratieplicht geldt voor:

 • (niet-beursgenoteerde) B.V.’s en N.V’s;
 • overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden;
 • kerkgenootschappen.

De registratieplicht geldt niet voor:

 • beursgenoteerde vennootschappen;
 • eenmanszaken;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen van eigenaars;
 • enkele historische rechtspersonen.

informatie in UBO-register

Wij schreven eerder welke gegevens in het UBO-register zullen worden opgenomen. De volgende informatie is openbaar toegankelijk via het UBO-register:

 • voornaam en achternaam;
 • geboortemaand en -jaar;
 • nationaliteit;
 • woonstaat; en
 • aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Wijzigingen met betrekking tot UBO’s binnen zeven dagen registeren

Wijzigingen met betrekking tot UBO’s moeten worden doorgeven aan de Kamer van Koophandel en worden verwerkt in het register. Wijzigingen moeten binnen zeven dagen na de wijziging worden doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

Wieringa Advocaten geeft u graag advies

Hebt u vragen over het UBO-register, registratie van UBO’s of pseudo-UBO’s of de toepasselijkheid van de UBO-regels voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wieringa Advocaten is u graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Organisaties moeten hun UBO’s hebben ingeschreven vóór 27 maart 2022

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief