icon

Flitsbezorgers en darkstores: een vervolg

Wij schreven onlangs een blog over het verbod van flitsbezorgers en darkstores per voorbereidingsbesluit in Amsterdam. De ontwikkelingen in deze kwestie hebben zich in rap tempo opgevolgd, dus hierbij een update daarvan.

Voorbereidingsbesluiten in meerdere gemeentes

Inmiddels zijn vergelijkbare voorbereidingsbesluiten genomen in andere gemeentes, namelijk Rotterdam (per 3 februari 2022), Gouda (per 16 februari 2022) en Vlaardingen (per 24 februari 2022). In al deze gevallen lijken de beweegredenen ook vergelijkbaar te zijn, namelijk om overlast voor buurtbewoners en de stap te beperken.

Rechterlijke procedure in Oegstgeest

Naast deze voorbereidingsbesluit – die dus invloed hebben op nieuwe vestigingen van flitsbezorgdiensten in voornoemde gemeenten – heeft zich weer in een andere gemeente een rechtszaak voorgedaan over deze kwestie, namelijk in Oegstgeest. Kort gezegd ging het in deze zaak om of een (nog niet geopende) vestiging van een flitsbezorgdienst op een specifieke locatie in strijd was met het daar geldende bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders vond dat er strijdigheid was met dit bestemmingsplan en heeft een zogeheten preventief handhavingsbesluit genomen (zodat opening van de vestiging kon worden tegengaan).

In het kort stelde het college zich op het standpunt dat de darkstore in strijd was met het bestemmingsplan omdat deze darkstore niet kon worden gekwalificeerd als detailhandel, ofwel de toegestane bestemming op de voorziene locatie. Volgens het college zou de darkstore vergelijkbaar zijn met een distributiecentrum, van waaruit de logistiek van goederen is geconcentreerd en dat zou niet passen binnen de geldende bestemming.

Detailhandel was in dit bestemmingsplan als volgt gedefinieerd:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren, leasen en leveren van goederen aan personen die goederen kopen, leasen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Een supermarkt is niet toegestaan tenzij specifiek aangegeven.

De flitsbezorgdienst was het hier niet mee eens en heeft een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank ingediend (ofwel een spoedprocedure gestart om z.s.m. uitsluitsel te krijgen).

Oordeel voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter oordeelde bij uitspraak van 25 februari 2022 dat de darkstore niet als detailhandel kon worden aangemerkt gelet op het feit dat ‘uitstalling ten verkoop’ een wezenlijk deel was van de definitie van detailhandel. Omdat 1) op de voorziene locatie geen sprake is van uitstalling ten verkoop van producten, aangezien de producten vanaf de openbare weg niet zichtbaar zijn voor het publiek omdat de ramen van het pand met reclamefolie zijn bedekt en 2) het evenmin de bedoeling is dat klanten ter plaatse zelf producten kunnen uitzoeken en kopen (ECLI:NL:RBDHA:2022:1471). Dat in een app alleen producten zijn aangegeven die zich op de voorziene locatie bevinden en dat alleen die producten via die app besteld kunnen worden, kan naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet met uitstalling ten verkoop worden gelijkgesteld.

Als gezegd, de (juridische) ontwikkelingen rondom de darkstores hebben elkaar in een rap tempo opgevolgd. Naast de genomen voorbereidingsbesluiten, is de zojuist besproken rechterlijke uitspraak ook van belang voor de praktijk op dit gebied. Overigens is het de vraag of deze uitspraak van invloed zal zijn op de juridische houdbaarheid van de genomen en eventueel te nemen voorbereidingsbesluiten. De tijd zal het leren.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Flitsbezorgers en darkstores: een vervolg

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief