icon

Nieuw boetebeleid toeristenverhuur gemeente Amsterdam

Eerder schreven wij al een blog over de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) die ertoe strekken dat er differentiatie moest plaatsvinden in het boetebeleid van gemeente Amsterdam, specifiek in het kader van (illegale) woningverhuur aan toeristen. Kort gezegd oordeelde de Afdeling in deze uitspraken dat het Amsterdamse boetebeleid geen ruimte bood voor differentiatie waardoor altijd standaard de maximale boete wordt opgelegd. De Afdeling oordeelde dat dat in strijd is met het evenredigheidsbeginsel (zie hiervoor de uitspraken: ECLI:NL:RVS:2020:2849, ECLI:NL:RVS:2020:2851 en ECLI:NL:RVS:2020:2850). In deze uitspraken gaf de Afdeling ook handvatten aan de gemeenteraad van Amsterdam: zo is geopteerd dat bijvoorbeeld onderscheid kon worden gemaakt tussen verhuur met en verhuur zonder een bedrijfsmatig karakter. Voor het vaststellen van bedrijfsmatigheid kan onder meer houvast worden gevonden in de voorwaarden van hoofdbewoning, inschrijving in de BRP en het maximaal aantal dagen per jaar dat een woning verhuurd mag worden, aldus de Afdeling.

Inmiddels is dit onrechtmatige boetebeleid door de gemeenteraad gewijzigd in de nieuwste versie van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 (hierna: Huisvestingsverordening). De nieuwe boetebedragen zijn te vinden in tabel 4 en 5 van bijlage 3 behorend bij artikel 4.2.1 van de Huisvestingsverordening.

Nieuwe boetebedragen

De wijzigingen zien op het volgende. Vakantieverhuur en B&B-verhuur zonder feitelijke bewoning kan worden beboet met een bedrag van € 21.750,-. Zogeheten leefbaarheidsovertredingen kunnen worden beboet met € 11.600,- (hierbij valt te denken aan het verhuren aan teveel mensen, meer nachten verhuren dan toegestaan en in het geval van B&B-verhuur bewoners die zelf niet in de woning slapen tijdens exploitatie). Deze leefbaarheidsovertredingen werden eerder beboet met een bedrag van € 21.750,- in het geval van vakantieverhuur, dus is er sprake van een verlaging. Maar in het geval van B&B-verhuur werden deze leefbaarheidsovertredingen beboet met een bedrag van € 10.875,-, zodat dus sprake is van een verhoging van het boetebedrag. Tot slot worden zogeheten administratieve overtredingen beboet voor een bedrag van € 8.700,- (hierbij valt te denken aan het verhuren zonder vergunning, zonder BRP inschrijving, of verhuur zonder het vermelden van een registratienummer in een advertentie). In het eerdere boetebeleid werd het verhuren zonder vergunning beboet met € 21.750,- dus wat deze overtreding betreft is er sprake van een forse verlaging.

Een aantal van de door de Afdeling gegeven handvatten lijkt de gemeenteraad in acht te hebben genomen bij het vaststellen van dit nieuwe boetebeleid. Zo wordt toeristische verhuur zonder feitelijke bewoning (een indicatie voor een bedrijfsmatig karakter) het hoogst beboet. Anderzijds is in dit kader opmerkelijk dat het ontbreken van een inschrijving in de BRP en het overschrijden van het maximaal aantal nachten (wat ook indicaties zijn voor een bedrijfsmatig karakter) juist weer lager worden beboet. Het is dus maar de vraag of dit nieuwe boetebeleid in lijn is met het evenredigheidsbeginsel. Maar dat er op zich sprake is van meer differentiatie, kan als een verbetering worden gezien.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuw boetebeleid toeristenverhuur gemeente Amsterdam

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief