icon

Hof Amsterdam: Nieuwe rekenmethode voor Corona-huurkorting

Inleiding

Covid-19 heeft nogal wat teweeg gebracht. Ook in de rechtspraak. Huurders en verhuurders procedeerden (en procederen nog steeds) veel over de vraag of de huurder recht heeft op huurkorting in verband met de gevolgen van Covid-19 en de daarmee verband houdende overheidsmaatregelen.

Bij arrest van 14 september 2021 zet het Hof Amsterdam een streep gezet door de (eerder) door de Rechtbank Amsterdam gehanteerde rekenmethode voor vaststelling op welk bedrag aan huurkorting huurders (mogelijk) recht hebben.

Rechtbank Amsterdam berekende de huurkorting aan de hand van het percentage omzetverlies, waarbij de TVL bij de omzet werd opgeteld.

Rechtbank Overijssel (en Rechtbank Gelderland) berekende de huurkorting aan de hand van het omzetverlies, waarbij de TVL van de huur werd afgetrokken.

In beide rekenmethodes werd het omzetverlies berekend door de omzetten van 2019 te vergelijken met dezelfde periode in respectievelijk 2020 en 2021. In beide gevallen werd de “pijn” vervolgens 50/50 gedeeld door verhuurder en huurder.

Rekenmethode Hof Amsterdam

Het Hof Amsterdam oordeelt dat de TVL niet moet worden opgeteld bij de omzet, maar moet worden afgetrokken van de totale vaste lasten, waarna kan worden berekend welk deel van de huur niet door de TVL wordt gedekt. Het bedrag van de huur dat niet door de TVL wordt gedekt, wordt vervolgens vermenigvuldigd met het percentage omzetdaling en gedeeld door twee.

Het oordeel van het Hof Amsterdam is meer in lijn met de uitspraken van de Rechtbank Overijssel en Gelderland, dan die van de Rechtbank Amsterdam.

Nog niet definitief

Met dit arrest van het Hof Amsterdam is nog niet een einde gekomen aan de discussie. Het is de vraag of andere hoven en de Hoge Raad zullen volgen. Bovendien is elke zaak weer anders zijn – zoals zo vaak – alle omstandigheden van het geval van belang.

Op 30 september 2021 heeft de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad naar aanleiding van prejudiciële vragen geconcludeerd dat voor de berekening van de Corona-huurkorting moet worden aangesloten bij de bovenbeschreven methode die ook door het hof Amsterdam wordt gebruikt. Aan deze conclusie zullen wij een separate blog wijden. De Hoge Raad heeft ten tijde van het publiceren van deze blog nog geen antwoorden gegeven op de prejudiciële vragen.

Tot slot

Het Hof Amsterdam schudt de zaak flink op en introduceert een (enigszins) nieuwe rekenmethode voor Covid-19-gerelateerde huurkorting, die sterk afwijkt van de methode die wordt gehanteerd door de Rechtbank Amsterdam. Hoewel de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad aansluit bij deze methode, is het nog niet zeker dat deze methode ook door de Hoge Raadn en andere rechterlijke instanties zal worden gevolgd. Er blijft nog even onduidelijkheid.

In dit blog gaan wij niet in op de onderliggende vraag of Covid-19 en de daarmee verband houdende overheidsmaatregelen kwalificeren als een onvoorziene omstandigheid als bedoeld in artikel 6:258 BW en/of gebrek als bedoeld in artikel 7:204 BW.

Hebt u vragen met betrekking tot het bovenstaande. Neem gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hof Amsterdam: Nieuwe rekenmethode voor Corona-huurkorting

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief