icon

Wijziging Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 per 2022: toeristische verhuur

De Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 (hierna: Huisvestingsverordening 2020) wordt per januari 2022 weer gewijzigd. De wijzigingsvoorstellen hiertoe zijn de afgelopen maanden ingediend en hebben ook ter inzage gelegen om op te reageren van 31 mei 2021 t/m 11 juli 2021. Een aantal van deze voorgestelde wijzigingen wordt in deze blog nader behandeld, namelijk de voorstellen met verplichtingen voor platforms van toeristische verhuur van woningen en een verhuurverbod bij herhaalde overtredingen. De bevoegdheid voor het instellen van deze verplichtingen vloeien voort uit de recentelijk in werking getreden Wet toeristische verhuur van woonruimte waarmee de Huisvestingswet 2014 op onderdelen is gewijzigd (zie in dit kader met name artikel 23a, 23d, 23e en 33a Huisvestingswet 2014).

Publicatie met registratienummer en informatieplicht

Concreet betekent dit dat in de Huisvestingsverordening 2020 per 2022 een verbod wordt ingevoerd op het adverteren zonder het vermelden van het registratienummer en zonder de verhuurders op de hoogte te brengen en te houden van de geldende regels in Amsterdam (een informatieplicht dus).

Wij schreven al eerder een blog over de ingevoerde registratieplicht voor verhuurders, deze is per 1 april 2021 ingegaan. Met deze registratieplicht kan inzicht worden verkregen in waar, door wie en welke woonruimte wordt aangeboden voor toeristische verhuur. Het maakt niet uit of de woning geheel wordt verhuurd (vakantieverhuur), voor een deel (B&B) of dat voor de woning een shortstay-vergunning is verleend, registeren moet in al die gevallen. Platforms moeten dan het registratienummer dat de verhuurders krijgen bij het voldoen aan hun registratieplicht vermelden bij elke advertentie van desbetreffende woonruimte. Met een publicatie zonder registratienummer riskeert een platform een boete van € 8.700,-, aldus de voorgestelde wijzigingen.

Voor het niet voldoen aan de zojuist beschreven informatieplicht riskeert een platform eveneens een boete van € 8.700,-.

Plicht tot blokkeren advertenties

Verder wordt voor de Huisvestingsverordening 2020 een wijziging voorgesteld met een verplichting aan platforms om advertenties te laten blokkeren (of zelfs te verwijderen) als een verhuurder zich niet houdt aan regels voor toeristische verhuur. In dit geval wordt het overschrijden van het nachtencriterium genoemd (ofwel het maximaal toegestane te verhuren nachten; voor vakantieverhuur is dat 30 nachten per kalenderjaar ex artikel 3.3.8b Huisvestingsverordening 2020). Als de gemeente het platform inlicht over een dergelijke overtreding, moet dit platform desbetreffende advertentie blokkeren voor de rest van het kalenderjaar. Indien hier niet aan wordt voldaan, riskeert het platform een boete van € 8.700,-

Verhuurverbod bij recidive

Ook wordt in de voorgestelde wijzigingen een verhuurderverbod ingesteld bij recidive bij toeristische verhuur. Hierbij kan de verhuurder een verbod van ten hoogste een jaar worden opgelegd indien deze in de afgelopen vijf jaren ten minste twee keer een bestuurlijke boete is opgelegd voor overtreding van regels voor toeristische verhuur.

Kortom, de regels voor toeristische verhuur worden nog meer aangescherpt (als deze wijzigingen worden doorgevoerd) waarbij deze keer ook verantwoordelijkheden worden gelegd bij de platforms.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijziging Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 per 2022: toeristische verhuur

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief