icon

Een gewijzigd coffeeshopbeleid voor Amsterdam

Burgemeester Halsema van gemeente Amsterdam heeft onlangs met de andere leden van de driehoek een nieuw coffeeshopbeleid voor Amsterdam voorgesteld. Dit deed zij middels een brief aan de gemeenteraad. De voorstellen die in deze brief zijn opgenomen moeten leiden tot een kleinschalige cannabismarkt met minder vraag, minder aanbod en een lokale regulering van de achterdeur, waarbij wordt aangesloten bij de in 2010 geuite voornemens van de Ministers van VWS en J&V, aldus de burgemeester.

Amsterdam speelt met 166 coffeeshops een grote rol op het nationale speelveld: dit is namelijk goed voor bijna 30% van alle coffeeshops in Nederland. In haar brief haalt de burgemeester ook een onderzoek aan van Onderzoeksbureau Breuer & Intraval waaruit blijkt dat Amsterdam hiermee voorziet in een aanzienlijk deel van de vraag voor Nederlandse inwoners en buitenlandse toeristen.

Drie stappen in het nieuwe coffeeshopbeleid

Om de vraag naar cannabis terug te drinken en het aanbod kleinschaliger en meer lokaal te maken worden de volgende stappen voorgesteld:

  1. Het (gefaseerd) lokaal reguleren van de cannabismarkt door het instellen van een Amsterdams coffeeshopkeurmerk. Coffeeshops die dan bij dit keurmerk zullen zijn aangesloten zal een milder bestuurlijk handhavingsregime gelden;
  2. Ketenvorming van coffeeshops wordt beperkt door bijv. een nader maximum te stellen voor het aantal shops in een keten. Dit is bedoeld om monopolyposities van ketens (met alle gevolgen van dien) tegen te gaan;
  3. Een ingezetenencriterium wordt gehandhaafd. Dit houdt kort gezegd in dat uitsluitend ingezetenen van Nederland in een coffeeshop mogen worden toegelaten en dat dus door de coffeeshops geen cannabis mag worden verkocht aan buitenlanders.

De laatste genoemde stap is het meest vergaand. Eventuele invoering moet in ieder geval voldoen aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Daarnaast is het maar de vraag of het ingezetenecriterium goed te handhaven is (o.a. gelet op de handhavingscapaciteit in Amsterdam). Ook kan het ervoor zorgen dat er een verschuiving ontstaat naar de illegale softdrugsmarkt. Dit zijn bekende punten van kritiek die al jarenlang worden geuit in discussies rondom regulering van deze markt.

Het ingezetenecriterium in andere steden

Het ingezetenecriterium is vanaf 2012 in een aantal andere steden ingevoerd, zoals Maastricht, Terneuzen en Vlissingen. Dit ging gepaard met een grotere inzet van de politiecapaciteit, zie hierover ook de discussienotitie ‘Naar een beheersbare cannabismarkt in Amsterdam’ die gevoegd was bij de brief aan de gemeenteraad. Het drugstoerisme zou in een aantal van deze steden drastisch zijn verminderd. Het is echter maar de vraag of deze steden vergelijkbaar zijn met Amsterdam en of de lessen die daar zijn getrokken dus ook van toepassing zijn op de hoofdstad. Voor nu is het in ieder geval afwachten wat de gemeenteraad zal vinden van het voorstel van de burgemeester en de driehoek.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Een gewijzigd coffeeshopbeleid voor Amsterdam

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief