icon

Doel en strekking van de WHOA

Deze blog is onderdeel van de Serie de WHOA.

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) biedt ondernemingen en belanghebbenden bij die ondernemingen de mogelijkheid om binnen een zeer kort tijdsbestek door middel van een dwangakkoord de schuldenlast van de onderneming te verlichten en/of voortijdig van (nadelige) overeenkomsten af te komen.

Doel

Hiermee wordt beoogd (onnodige) faillissementen te voorkomen en daarmee waarde voor alle betrokken partijen te behouden. De ervaring leert dat een onderneming going concern meer waarde heeft dan wanneer zij failliet gaat; ook voor crediteuren.

De WHOA is niet alleen bedoeld voor grote ondernemingen, maar (juist) ook voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). De WHOA is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om te voorkomen dat zij in surseance van betaling of faillissement komen.

Gedurende het proces van het aanbieden van het akkoord blijft de schuldenaar (vertegenwoordigd door het bestuur) volledig beheers- en beschikkingsbevoegd (debtor in possession).

Het hele proces kan in theorie in enkele weken worden doorlopen.

Dwangakkoord

Voor die situatie maakt de WHOA het mogelijk dat de rechtbank een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden goedkeurt (homologeert). Door de goedkeuring worden alle schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd (een zogenaamd dwangakkoord). Vorderingen en andere rechten van werknemers die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst blijven van rechtswege buiten het akkoord.

In Nederland ontbreekt momenteel een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten surseance en faillissement. Op dit moment kan een onderhands schuldsaneringsakkoord alleen tot stand komen als alle betrokken vermogensverschaffers (schuldeisers en aandeelhouders) daarmee instemmen. Elke individuele vermogensverschaffer heeft daardoor (in beginsel) een prikkel om instemming te weigeren om daarmee een betere positie voor zichzelf te creëren. Hierdoor is het moeilijk en vaak onmogelijk om tot overeenstemming te komen. Op deze wijze kan het gedrag van één of enkele dwarsliggende crediteuren of aandeelhouders ertoe leiden dat de onderneming alsnog failleert, of dat de andere vermogensverschaffers – om een faillissement te voorkomen – een onevenredig deel van de herstructureringslasten voor hun rekening moeten nemen.

Inhoud akkoord

De WHOA biedt grote vrijheid voor de vorm en inhoud van het akkoord. Zolang aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan, is the sky the limit. De randvoorwaarden zijn – kort gezegd – dat het akkoord nodig en haalbaar is, dat ten minste één klasse van vermogensverschaffers (crediteuren of aandeelhouders) heeft voorgestemd, dat geen van de betrokken klassen van vermogensverschaffers (crediteuren of aandeelhouders) in een nadeliger positie komt dan in een faillissement (the Absolute Priority Rule), en dat de meerwaarde die het akkoord biedt ten opzichte van een faillissementsscenario, evenredig wordt verdeeld. Er geldt één harde uitzondering: de rechtspositie van werknemers kan niet worden gewijzigd door een akkoord en blijft dus geborgd.

Voorlopig: wetsvoorstel

Het wetsvoorstel WHOA moet nog worden aangenomen. Het wetsvoorstel werd aangenomen door de Tweede Kamer en ligt thans bij de Eerste Kamer. Mede vanwege de gevolgen van de corona-crisis is de verwachting dat het voorstel op korte termijn wet zal worden.

Inspiratie

In de praktijk bestaat al langere tijd grote behoeft aan een akkoordregeling buiten surseance of faillissement. Ondernemingen die dat konden betalen maakten veelvuldig gebruik van de ‘Scheme of Arrangement’ (VK) en de ‘Chapter 11’-procedure (VS). De ‘Scheme of Arrangement’ en de ‘Chapter 11’-procedure zijn een belangrijke inspiratiebron geweest voor de WHOA. De WHOA wordt ook wel The Dutch Scheme genoemd.

Vragen?

Ondernemers kunnen door het aanbieden van een akkoord veel winnen. Hebt u vragen over de WHOA, een herstructureringsakkoord of een dreigend faillissement? Neem gerust contact op met een van onze specialisten op het gebied van de WHOA en het insolventierecht: Joost van der Grinten, Joram Verstoep en Joël Bouman. Wij zijn u graag van dienst!


Joël Bouman is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Doel en strekking van de WHOA

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief