icon

SPAR City in strijd met bestemmingsplan Winkeldiversiteit?

Wij schreven al eerder over het reeds in werking getreden paraplubestemmingplan ‘Winkeldiversiteit Centrum’. Hierin zijn bepaalde vormen van gebruik verboden voor het postcodegebied 1012 en de in de bijlage bij het bestemmingsplan afgebeelde straten. Het doel van deze gebruiksverboden is kort gezegd het beschermen van de diversiteit van het winkel- en voorzieningenaanbod en het tegengaan van toeristenwinkels en -voorzieningen. Voordat dit bestemmingsplan in werking trad, was een voorbereidingsbesluit van kracht dat tot doel had de diversiteit van het winkel- en voorzieningenaanbod te beschermen door gebruikswijzigingen te bevriezen; hierover schreven wij ook een blog.

Sinds het voorbereidingsbesluit, en daarna de inwerkingtreding van het paraplubestemmingsplan, is een aantal interessante uitspraken gewezen. Zo schreven wij over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) over de winkel van Amsterdam Cheese Company (ECLI:NL:RVS:2018:4173). Ongeacht het feit dat de ABRvS vond dat deze kaaswinkel te duiden was als een toeristenwinkel, mocht deze in dit specifieke geval open blijven omdat deze o.a. al langer bezig was met het opstarten van de winkel nog voordat het voorbereidingsbesluit van kracht was. Ook bevatte deze uitspraak de bevestiging dat het gebruikswijzigingsverbod ten aanzien van toeristenwinkels en –voorzieningen voldoet aan de Europese Dienstenrichtlijn.

Een ander in dit kader interessant geval speelde zich onlangs af. Hotel de l’Europe B.V., een vijfsterren hotel, heeft bezwaar tegen de komst van de SPAR City in een tegenover gelegen pand omdat zij vreest voor een negatief effect op het woon- en leefklimaat ter plaatse en dus op de uitstraling van het hotel. Er zou volgens hotel de l’Europe B.V sprake zijn van strijdigheid met het bestemmingsplan.

Met het paraplubestemmingsplan ‘Winkeldiversiteit Centrum’ is een aantal begrippen, waaronder ‘minisupermarkt’, toegevoegd aan het vigerende bestemmingsplan (namelijk ‘Postcodegebied 1012’). ‘Gemengd 1’ is de op de locatie geldende bestemming. Volgens het gewijzigde bestemmingsplan zijn de voor ‘Gemengd 1’ aangewezen gronden onder andere bestemd voor detailhandel, in de eerste bouwlaag, met inbegrip van een mengformule, met uitzondering van onder meer minisupermarkten. Op grond van de planregels wordt onder een minisupermarkt verstaan:

‘Een detailhandelsvestiging waar voedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen worden verkocht. Een minisupermarkt onderscheidt zich van een supermarkt door het oppervlak. In de binnenstad spreken we van een minisupermarkt wanneer het bruto bedrijfsvloeroppervlak niet meer dan 400 m2 bedraagt.’

Bij uitspraak van 8 oktober 2019 (ECLI:NL:RBAMS:2019:7415) heeft de voorzieningenrechter van rechtbank Amsterdam besloten dat deze vestiging van SPAR City – in elk geval tijdelijk – haar deuren moet sluiten. De voorzieningenrechter heeft kort gezegd geoordeeld dat het college onvoldoende duidelijk heeft gemaakt waarom het gebruik van de SPAR City niet als minisupermarkt in de zin van het (paraplu)bestemmingsplan valt aan te merken. Ook acht de voorzieningenrechter van belang dat het college in het geheel niet is ingegaan op de vraag hoe het ontstaan van de SPAR City zich verhoudt tot het bestuurlijk motief voor het planologisch verbieden van minisupermarkten in het centrum (namelijk het sturen op een divers winkelaanbod en weren van toeristenwinkels en –voorzieningen). Naar het oordeel van de voorzieningenrechter ten onrechte, omdat niet valt in te zien op welke wijze de ruimtelijke uitstraling, de doelgroep en de effecten voor de omgeving van de SPAR City anders zijn dan die van een minisupermarkt. Het college zal daarom een nieuw besluit op het bezwaar moeten nemen binnen zes weken. Het college dient daarbij zowel de definitie van het begrip minisupermarkt als het bestuurlijk motief voor het planologisch verbieden van minisupermarkten in het centrum te betrekken. Verder dient het college ook aandacht te besteden aan de vraag of de SPAR City als eetwinkel of toeristenwinkel valt aan te merken.

Het is dus afwachten of de SPAR City haar deuren toch nog zal kunnen openen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
SPAR City in strijd met bestemmingsplan Winkeldiversiteit?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief