icon

Bankgarantie

U bent schuldeiser van een persoon of vennootschap, of u bent voornemens om financiering te verstrekken (in welke vorm dan ook). Dan wilt u zekerheid dat u uw vordering ook voldaan zult krijgen. Daarvoor kunt u zekerheden bedingen. In deze blog behandelen wij één van de mogelijke vormen van zekerheid: de bankgarantie.

Serie Zekerheidsrechten

Deze blog is onderdeel van de Serie Zekerheidsrechten, waarin wij verschillende vormen van zekerheden behandelen.

Bankgarantie

In de kern is een bankgarantie een verklaring die door een derde (een bank) wordt gegeven en die inhoudt dat de bank een zelfstandige verplichting op zich neemt om de schuldeiser te voldoen, één en ander binden de grenzen van de bewoordingen van de verklaring. Wat de precieze inhoud is van de bankgarantie, is dus afhankelijk van de tekst van de bankgarantie. Zo zijn er bankgaranties waarin de bank zich verplicht om op eerste verzoek van de schuldeiser een door de schuldeiser op te geven bedrag te betalen tot een bepaald maximum. Een andere mogelijkheid is dat de bank pas gehouden is om te betalen als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan en de schuldeiser die ook aantoont.

Een bankgarantie levert geen voorrang op bij de verdeling van het vermogen van de schuldenaar. In plaats daarvan heeft de bankgarantie tot resultaat dat de schuldeiser zijn vordering niet alleen kan verhalen op het vermogen van zijn schuldenaar, maar ook op het vermogen van de bank. In dat opzicht lijkt de bankgarantie dus veel op hoofdelijkheid en borgtocht. Het kenmerkende verschil tussen de bankgarantie enerzijds en hoofdelijkheid en borgtocht anderzijds is, dat de verplichting van de borg of hoofdelijk medeschuldenaar jegens de schuldeiser afhankelijk is van de verplichting van de hoofdschuldenaar, terwijl de verplichting van de bank daar juist los van staat.

Overigens wijst de praktijk uit dat bankgaranties vaak ook elementen van hoofdelijkheid en borgtocht bevatten.

Zeker indien de schuldenaar failliet gaat of anderszins niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, is een bankgarantie een belangrijk instrument voor de schuldeiser.

Tot slot

De meeste ondernemers krijgen vroeg of laat wel een vordering op een ander. Dat kan zijn op de eigen vennootschap, een afnemer, een huurder, etc. Het is van groot belang dat daarvoor dan de juiste zekerheden worden bedongen, waarmee het gevaar op “lege handen” drastisch kan worden verminderd. Een bankgarantie is één van die mogelijkheden. Om u te informeren over de verschillende soorten zekerheden schrijven wij de Serie Zekerheidsrechten, waarvan deze blog onderdeel is.

Hebt u een vordering (op uw eigen vennootschap of een derde) of bent u voornemens financiering te verstrekken? Dan is het dus van belang dat u de juiste zekerheden bedingt. Neem nu contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bankgarantie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief