icon

Waarborgsom en verrekening bij faillissement

U bent verhuurder van een pand en uw huurder gaat failliet. U of de curator zegt vervolgens de huur op. Hoe zit het dan met de door de huurde gestorte waarborgsom? Kunt u zich verhalen op die waarborgsom, en voor welke vordering? Of heeft de curator het recht die waarborgsom terug te eisen? Die onderwerpen behandelen wij in deze blog.

Waarborgsom

In verreweg de meeste gevallen bedingt de verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst enige vorm van zekerheid; vaak is dat een waarborgsom of bankgarantie.

Bij een bankgarantie neemt de bank de verplichting op zich om onder de in de bankgarantie beschreven voorwaarden het in de bankgarantie beschreven bedrag aan de verhuurder te voldoen. Als de huurder failliet gaat, heeft dat op zich geen invloed op de verplichtingen van de bank jegens de verhuurder die volgen uit de bankgarantie. Over de bankgarantie in faillissement is de laatste jaren veel te doen geweest. De bankgarantie is onderwerp van onze volgende blog in de Serie huurrecht en faillissement.

Een waarborgsom (ook wel “borg” genoemd) is een geldsom die de huurder voldoet aan de verhuurder. De waarborgsom heeft tot doel om als zekerheid te dienen voor de correcte nakoming van (bepaalde) verplichtingen van de huurder. De waarborgsom dient meestal voor alle vorderingen die de verhuurder op grond van de huurovereenkomst op de huurder heeft.

Een groot verschil met de bankgarantie is dat de waarborgsom al in de macht en het vermogen van de verhuurder wordt gebracht, voordat de verhuurder deze aanspreekt. Een belangrijk nadeel daarvan (voor de huurder) is dat bij faillissement van de verhuurder de waarborgsom in de boedel van het faillissement van de verhuurder valt. Ook is mogelijk dat de verhuurder om een andere reden – na het einde van de huur – niet in staat zal blijken de waarborgsom terug te betalen. Het is mogelijk dat de huurder dan met lege handen achterblijft.

Verrekening

Op grond van artikel 53 Fw kan hij die zowel schuldenaar als schuldeiser van de gefailleerde is, zijn schuld met zijn vordering op de gefailleerde verrekenen, indien beide zijn ontstaan vóór de faillietverklaring of voortvloeien uit handelingen, vóór de faillietverklaring met de gefailleerde verricht. De verhuurder kan huurschulden ontstaan vóór de faillietverklaring en gedurende de opzegperiode verrekenen met de waarborgsom. Hetzelfde geldt voor schade aan het gehuurde.

Leegstandschade

De verhuurder kan zijn leegstandschade voor de periode na de opzegtermijn niet verhalen op de boedel en die dus ook niet verrekenen met de waarborgsom. De systematiek hierachter is met name van belang als het gaat om garanties en zekerheden verstrekt door derden. Daarom zullen wij daarop nader ingaan in onze volgende blog over de bankgarantie, hoofdelijkheid en borg.

Tot slot

De meeste ondernemers hebben linksom of rechtsom te maken met huur en komen vroeg of laat ook in aanraking met het faillissementsrecht. Om u nader te informeren over de combinatie van die twee belangrijke onderwerpen, schrijven wij de Serie huurrecht en faillissement, waarvan deze blog onderdeel is.

Als u verhuurder bent en uw huurder failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u. Het is dus zaak om u als verhuurder te vergewissen van uw belangen en rechten. Is of gaat uw huurder failliet? Of hebt u vragen over andere onderwerpen waarbij huur en faillissement samenkomen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Waarborgsom en verrekening bij faillissement

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief