icon

Griffierecht voor personen met een vordering van € 5.000 of meer wordt met 35% verhoogd

De Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (hierna: de Minster) heeft een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden om de hoogte van het griffierecht zoals vastgesteld in de Wet griffierechten burgerlijke zaken te wijzigen. Dit wetsvoorstel is maandag jl. in consultatie gegaan waardoor eenieder hierop momenteel een reactie kan geven.

In de kern houdt dit wetsvoorstel in dat de huidige griffierechtcategorie van rechtspersonen en natuurlijk personen met een vordering tussen € 500 en € 12.500 wordt opgesplitst in vier categorieën en dat de hoogte van het griffierecht voor de verschillende categorieën wordt gewijzigd. Het griffierecht zal voor de verschillende categorieën als volgt worden aangepast:

  1. het griffierecht voor natuurlijk personen met een vordering tussen € 500 en € 1.500 en voor rechtspersonen met een vordering tussen € 500 en € 5.000 wordt verlaagd;
  2. het griffierecht voor onvermogenden, rechtspersonen en natuurlijk personen met een vordering van maximaal € 500 en natuurlijk personen met een vordering tussen € 1.500 en € 5.000 blijft gelijk; en
  3. het griffierecht voor rechtspersonen en natuurlijk personen met een vordering van minimaal € 5.000 wordt verhoogd.

In het volgende schema (afkomstig uit de memorie van toelichting, p. 2) zijn de nieuwe tarieven, inclusief de procentuele verhoging te zien, waarbij de verlaagde tarieven groen en de verhoogde tarieven roodbruin zijn gekleurd:

Het valt op dat het onderhavige wetsvoorstel in de memorie van toelichting wordt aangeprezen met ronkende teksten. De Minster doet het voorkomen alsof hiermee de problemen worden opgelost voor praktisch alle betrokkenen, zoals kleinere ondernemers die met onbetaalde rekeningen blijven zitten. Natuurlijk is het een nobel streven om de toegang tot de rechter voor personen met een beperkte vordering te verhogen. Er is dan ook niets op tegen om de hoogte van het voor hen geldende griffierecht te verlagen.

De Minster gaat in de memorie van toelichting echter vrijwel volledig voorbij aan de consequentie van het onderhavige wetsvoorstel dat het griffierecht voor rechtspersonen en natuurlijk personen met een vordering van € 5.000 of meer met maar liefst 35% wordt verhoogd. Dat is een ongekend forse verhoging, terwijl de tarieven in de afgelopen jaren sowieso al alleen maar zijn toegenomen. Bovendien laat de onderbouwing dat het wetvoorstel ‘budgetneutraal’ dient te zijn (zonder daarbij cijfers te delen) te wensen over. Verder is het de vraag of dit wetsvoorstel inderdaad budgetneutraal zal zijn (en geen slinkse poging om de inkomsten te verhogen). Al met al wordt pijnlijk zichtbaar dat de Minster die de toegang van burgers en bedrijven tot de rechter essentieel vindt, er kennelijk niet in is geslaagd om van de Minister van Financiën het budget te krijgen om die toegang tot de rechter ook intact te houden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Griffierecht voor personen met een vordering van € 5.000 of meer wordt met 35% verhoogd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief