icon

Natrekking en wegbreekrecht bij faillissement

U bent verhuurder van een pand en uw huurder gaat failliet. U of de curator zegt vervolgens de huur op. Hoe zit het dan met de door de huurder aangebrachte voorzieningen en veranderingen aan het pand? Heeft de curator wegbreekrecht? Die onderwerpen behandelen wij in deze blog.

Natrekking

Voorzieningen en veranderingen die door de huurder aan een huurpand worden aangebracht, kunnen (onder omstandigheden) eigendom worden van de eigenaar van het pand. Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van een zaak immers ook eigenaar van alle bestanddelen van die zaak (artikel 5:3 BW). Roerende zaken zijn bestanddeel van een onroerende zaak als – kort gezegd – de roerende zaak volgens verkeersopvatting onderdeel van de onroerende zaak uitmaakt, of als de roerende zaak zodanig met de onroerende zaak is verbonden dat deze daarvan niet kan worden gescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht (artikel 3:4 BW). Dit is het leerstuk van natrekking. Het leerstuk van natrekking geldt zowel buiten als in faillissement.

Wegbreekrecht

Hoewel de door de huurder aan een huurpand aangebrachte voorzieningen en veranderingen onder omstandigheden in eigendom aan de pandeigenaar kunnen zijn gaan toebehoren, heeft de huurder in beginsel wegbreekrecht (artikel 7:216 BW). Op grond van het wegbreekrecht van artikel 7:216 BW heeft de huurder in beginsel de bevoegdheid om tot de ontruiming de door hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen ongedaan te maken. Het wegbreekrecht van artikel 7:216 BW geldt slechts tot het moment van ontruiming. Het wegbreekrecht is echter van regelend recht en kan dus worden weggecontracteerd.

Wegbreekrecht bij faillissement

Het wegbreekrecht geldt ook in geval van faillissement. Ook als zijn huurder failliet is en de curator de huur met de verkorte opzegtermijn op grond van artikel 39 Fw heeft opgezegd, zal de verhuurder het wegneemrecht van de huurder hebben te accepteren. De aan de huurder toekomende rechten zullen kunnen worden uitgeoefend door de curator.

Als het wegbreekrecht is weggecontracteerd, heeft ook de curator zich aan het verbod tot wegbreken te houden. Als de curator desondanks wegbreekt, zal hij toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. De daardoor veroorzaakte schade is boedelschuld. Als de curator in strijd handelt met een dergelijk verbod, zal hij bovendien persoonlijk aansprakelijk zijn.

Tot slot

De meeste ondernemers hebben linksom of rechtsom te maken met huur en komen vroeg of laat ook in aanraking met het faillissementsrecht. Om u nader te informeren over de combinatie van die twee belangrijke onderwerpen, schrijven wij de Serie huurrecht en faillissement, waarvan deze blog onderdeel is.

Als u verhuurder bent en uw huurder failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u. Het is dus zaak om u als verhuurder te vergewissen van uw belangen en rechten. Is of gaat uw huurder failliet? Of hebt u vragen over andere onderwerpen waarbij huur en faillissement samenkomen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Natrekking en wegbreekrecht bij faillissement

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief