icon

Oplevering en schade aan het gehuurde bij faillissement

U bent verhuurder van een pand en uw huurder gaat failliet. U of de curator zegt vervolgens de huur op. Hoe zit het dan met de opleververplichtingen en mogelijke schade aan het gehuurde? Die onderwerpen behandelen wij in deze blog.

Opzegging van de huurovereenkomst

Indien de huurder failliet is, geldt op grond van artikel 39 Fw dat zowel de curator als de verhuurder de huur (op korte termijn) tussentijds kan opzeggen. Vanaf de datum van faillietverklaring is de huurprijs een boedelschuld (dus hoog in rang). Deze opzegmogelijkheid in faillissement behandelen wij in een vorige blog in de Serie Huurrecht en Faillissement.

De oplevering van het gehuurde

Bij het einde van de huurovereenkomst kan de (gewezen) verhuurder uit hoofde van zijn recht op het gehuurde verlangen dat de curator de tot de boedel behorende zaken uit het gehuurde verwijdert. Deze verplichting rust op de curator in zijn hoedanigheid en is derhalve een boedelschuld. Boedelschulden zijn hoog in rang.

Schade aan het gehuurde

Voor schade aan het gehuurde, die op grond van (veelal de algemene bepalingen bij) de huurovereenkomst, dan wel artikel 7:224 BW, bij het einde van de huur dient te worden hersteld dan wel te worden vergoed, geldt dat die verbintenis geen boedelschuld, maar slechts een concurrente faillissementsschuld is. Concurrente faillissementsschulden zijn laag in rang en worden in veel faillissementen niet voldaan.

De verplichting tot herstel of vergoeding van schade aan het gehuurde is slechts niet een concurrente faillissementsschuld – en in plaats daarvan een boedelschuld – indien de schade is ontstaan door een handelen van de curator. Dit volgt uit (onder meer) het Koot Beheer/Tideman-arrest van de Hoge Raad van 19 april 2013.

Roerende zaken

Hierboven wordt het voorbeeld van verhuur van een pand gebruikt. De hierboven beschreven regels voor oplevering van het gehuurde en herstel c.q. vergoeding van schade aan het gehuurde gelden echter ook voor verhuurde roerende zaken (denk bijvoorbeeld aan voertuigen en machines). Daarover hebben wij eveneens eerder geblogd.

Tot slot

De meeste ondernemers hebben linksom of rechtsom te maken met huur en komen vroeg of laat ook in aanraking met het faillissementsrecht. Om u nader te informeren over de combinatie van die twee belangrijke onderwerpen, schrijven wij de Serie Huurrecht en Faillissement, waarvan deze blog onderdeel is.

Als u verhuurder bent en uw huurder failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u. Het is dus zaak om u als verhuurder te vergewissen van uw belangen en rechten. Is of gaat uw huurder failliet? Of hebt u vragen over andere onderwerpen waarbij huur en faillissement samenkomen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Oplevering en schade aan het gehuurde bij faillissement

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief